Nu også fotos af plastre
Nu også fotos af plastre
På pro.medicin.dk har vi fotograferet en lang række medicinske devices som fx inhalatorer, sprays og penne. Som noget nyt kan du nu også finde fotos af medicinske plastre.

» Læs om de nye fotos af plastre
» Se liste over præparater med foto af pen, plaster, inhalator eller spray
Hent den nye pro.medicin.dk 2014 – app
Hent den nye pro.medicin.dk 2014–app
Pro.medicin.dk 2013-versionen er udløbet.
Hent » pro.medicin.dk-2014 nu.
Find tabletter/kapsler
Find tabletter og kapsler?
Står du med en tablet eller kapsel, du ikke ved, hvad er, og vil du gerne vide, hvad den indeholder? Så kan du søge informationer ud fra farve, præg, kærv etc.
Medicin til gravide og ammende
Medicin til gravide og ammende
Der er ikke altid overensstemmelse mellem anbefalingerne til gravide og ammende på medicin.dk og i produktresumé / indlægsseddel. Det fremgår nu af den enkelte præparatbeskrivelse, hvis der er diskrepans mellem informationen i medicin.dk og produktresumé / indlægsseddel. Læs, hvilke videnskabelige kilder medicin.dk bruger, når vi udarbejder anbefalinger vedrørende lægemidler til gravide og ammende.

» Medicin til gravide og ammende
» Sådan udarbejdes graviditetsteksterne
» Klassifikation af lægemidler
Hent pro.medicin.dk som App - gratis
iPhone- og Andriod-app
Pro.medicin.dk's præparatinformation kan hentes til din iPhone- eller Android-telefon. Scan QR-koderne i billedet ovenfor eller find app'en i App Store/Google Play ved at søge på "medicin.dk".

Ny app om akut smerte
Ny app om akut smerte
Enhed for Akut Smertebehandling og Anæstesi- og Operationsklinikken (HOC) fra Rigshospitalet har udgivet en ny app om akut smerte. pro.medicin.dk leverer præparatinformationen til app'en. Trygfonden har ydet støtte til udgivelsen.

» Læs mere og hent Akut Smerte app'en.

 

Søg efter præparater/
indholdsstoffer

Nyheder

 
2014-03-24
Antibiotikavejledningen har fået ny struktur
Ny struktur i antibiotikavejledningen giver bedre oversigt
2014-03-20
Nu også fotos af plastre på medicin.dk
På medicin.dk kan du se fotos af forskellige medicinske devices. Nu findes også fotos af medicinske plastre
2014-02-25
Protelos® - Skærpet advarsel fra EMA
EMA anbefaler, at brugen af Protelos® yderligere begrænses pga. risiko for kardiovaskulær sygdom
2014-02-12
Advarsel om blodfortyndende medicin
Sundhedsstyrelsen advarer mod samtidig AK-behandling og behandling med et af de nye orale antikoagulantia (NOAC).
2014-01-28
Metoclopramid - begrænsninger i anvendelsen
Sundhedsstyrelsen har ændret anbefaling for anvendelse af metoclopramid (Emperal®, Gastro-Timelets® og Primperan®).
2014-01-16
Sort trekant på præparater på pro.medicin.dk
Sort trekant indikerer "supplerende overvågning".
2014-01-13
Ny app om Akut smerte
Enhed for Akut Smertebehandling og Anæstesi - og Operationsklinikken (HOC) fra Rigshospitalet har udgivet en ny app om akut smerte.
2013-11-27
NorLevo® (levonorgestrel) og risiko for graviditet
Nødpræventionen NorLevo® anbefales ikke til kvinder, der vejer 75 kg eller mere.
2013-11-07
Intravenøse jernprodukter
Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede anbefalinger for brug af intravenøse jernprodukter, efter at EMA har afsluttet gennemgang af fordele og risici ved i.v.-jernprodukter. Medicin.dk er opdateret i overensstemmelse med disse anbefalinger.
2013-11-06
Hydroxyethylstivelse (HES) - opdatering
EMA's vurdering vedr. brugen af HES til kritisk syge patienter er afsluttet. Sundhedsstyrelsens har derfor udsendt justerede anbefalinger. Medicin.dk er opdateret i overensstemmelse med disse anbefalinger.
2013-10-25
Tilbagekaldelse af NovoMix®30
Tilbagekaldelse af partier af NovoMix®30 FlexPen® og Penfill®
2013-10-24
Thiazider og hyponatriæmi
Flere patienter indlægges med hyponatriæmi som formodet bivirkning til thiazid-behandling.
2013-02-06
Delekærv - er det altid en delekærv?
Medicin.dk modtager et stigende antal produktresumeer fra firmaer, hvori der gøres opmærksom på, at en delekærv ikke altid deler en tablet ligeligt, hvad angår indholdet af det aktive stof.