Palle Jørn Sloth Osther
(Forfatter)

Dansk Urologisk Selskab
Palle Jørn Sloth Osther, Professor, ledende overlæge, ph.d.
Urologisk afdeling
Fredericia og Kolding Sygehuse
7000 Fredericia
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger