Charlotte Wilken-Jensen
(Forfatter og referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Charlotte Wilken-Jensen, Ledende overlæge
Gynækologisk-obstetrisk afdeling
Roskilde Sygehus
4000 Roskilde
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger