Kresten Rubeck Petersen
(Referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Kresten Rubeck Petersen, Ledende overlæge, dr.med.
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger