Lene Jarlbæk
(Forfatter og referent)

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Lene Jarlbæk, Overlæge, ph.d.
Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Alkylerende midler (Forfatter)
 
Allopurinol (Antidoter ved cytostatikabehandling) (Forfatter)
 
Amsacrin (Forfatter)
 
Antiandrogener (endokrin terapi) (Forfatter)
 
Antidoter ved cytostatikabehandling (Forfatter)
 
Antihistaminer (kvalme og opkastning) (Referent)
 
Antimetabolitter (Forfatter)
 
Antimitotika (Forfatter)
 
Antineoplastiske midler (Forfatter)
 
Antipsykotika (kvalme og opkastning) (Referent)
 
Antiøstrogener (endokrin terapi) (Forfatter)
 
Aromatasehæmmere (Forfatter)
 
Bleomycin (Forfatter)
 
Cannabinoider (Kvalme og opkastning) (Referent)
 
Dexrazoxan (Forfatter)
 
Eribulin (Forfatter)
 
Estramustin (Forfatter)
 
Folininsyre (antidoter ved cytostatikabehandling) (Forfatter)
 
Gestagener (endokrin terapi) (Forfatter)
 
Glukokortikoider (kvalme og opkastning) (Referent)
 
GnRH-analoger (endokrin terapi) (Forfatter)
 
Hormonantagonister og beslægtede stoffer (endokrin terapi) (Forfatter)
 
Hormoner (endokrin terapi) (Forfatter)
 
Mesna (Forfatter)
 
Midler mod kvalme og opkastning (Referent)
 
Mitotan (Forfatter)
 
Motilitetsstimulerende midler (kvalme og opkastning) (Referent)
 
Neurokinin-receptorantagonister (Referent)
 
Pentostatin (Forfatter)
 
Rasburikase (Forfatter)
 
Serotonin-receptorantagonister (Referent)
 
Somatostatinanaloger (endokrin terapi) (Forfatter)
 
Telotristat (Forfatter)
 
Topoisomerasehæmmere (Forfatter)
 
Trabectedin (Forfatter)
 
Østrogener (endokrin terapi) (Forfatter)