Karin Skov
(Referent)

Dansk Hypertensionsselskab
Karin Skov, 1. reservelæge
Nyremedicinsk Afdeling C
Skejby Sygehus
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger