Erik Hvid Danielsen
(Forfatter)

Dansk Neurologisk Selskab
Erik Hvid Danielsen, Speciallæge
Neurologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger