Hanne Vebert Olesen
(Forfatter)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Hanne Vebert Olesen, Overlæge, ph.d.
Børneafdeling A
Universitetshospital Skejby
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Århus N
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger