Hanne Pedersen
(Referent)

Dansk Selskab for Geriatri
Hanne Pedersen, Overlæge
Medicinsk afdeling M, Geriatrisk sektion
Glostrup Hospital
Nordre Ringvej 57
2600 Glostrup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger