Johan Iversen
(Referent)

Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Johan Iversen, Consultant, Medical Advisor
SOS International
Copenhagen, DENMARK
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Aciclovir og valaciclovir (virusinfektioner) (Referent)
 
Antivirale midler mod hepatitis B (virusinfektioner) (Referent)
 
Antivirale midler mod hepatitis C (virusinfektioner) (Referent)
 
Antivirale midler mod influenzavirus (Referent)
 
CCR5-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Direkte aktive antivirale (DAA) lægemidler mod hepatitis C (HCV) (Referent)
 
Famciclovir (virusinfektioner) (Referent)
 
Farmakokinetiske boostere (Referent)
 
Foscarnet (virusinfektioner) (Referent)
 
Ganciclovir og valganciclovir (virusinfektioner) (Referent)
 
Humane immunglobuliner (Referent)
 
Humane immunglobuliner til i.v. brug (Referent)
 
Humane immunglobuliner til s.c. eller evt. i.m. brug (Referent)
 
Humant hepatitis B immunglobulin (Referent)
 
Humant rabies immunglobulin (Referent)
 
Humant tetanus immunglobulin (Referent)
 
Immunsera fra dyr (Referent)
 
Immunsera og humane immunglobuliner (Referent)
 
Integrasehæmmer i kombination med RT-hæmmere (Referent)
 
Integrasehæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Letermovir (Referent)
 
Midler mod herpesvirus (Referent)
 
Midler mod HIV (Referent)
 
Midler mod RSV-infektion, palivizumab (virusinfektioner) (Referent)
 
Neuraminidasehæmmere (influenza) (Referent)
 
Non-nukleosid-RT-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Nukleosid- og nukleotidanaloger (virusinfektioner) (Referent)
 
Nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Nukleosid/nukleotid- og non-nukleosid-RT-hæmmere i komb. (Referent)
 
Proteasehæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Reverse transcriptase-hæmmere (midler mod HIV) (Referent)
 
Ribavirin (virusinfektioner) (Referent)
 
Specifikke humane immunglobuliner (Referent)