Lars Peter Nielsen
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Lars Peter Nielsen, Afdelingsleder, lektor, overlæge
Klinisk Farmakologisk afdeling
Århus Sygehus
8000 Århus C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger