Peter Lange
(Forfatter)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Peter Lange, Ledende overlæge, dr. med.
Hjerte-Lungemedicinsk afdeling
Hvidovre Hospital
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger