Redaktionen
(Forfatter og referent)

Redaktionen
Dansk Lægemiddel Information A/S
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Andre artikler

Acetylsalicylsyre (forgiftninger) (Forfatter)
 
Alkalinisering af urinen (Forfatter)
 
Antidiabetika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antikoagulantia, Vitamin K-antagonister (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antikolinergika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Antipsykotika (forgiftninger) (Forfatter)
 
Barbiturater (forgiftninger) (Forfatter)
 
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (forgiftninger) (Forfatter)
 
Børn (Forfatter)
 
Calciumantagonister (forgiftninger) (Forfatter)
 
Dabigatran (forgiftninger) (Forfatter)
 
Dextromethorphan (forgiftninger) (Forfatter)
 
Digoxin (forgiftninger) (Forfatter)
 
Doping (Forfatter)
 
Elimination og cytokrom P450-systemet (Forfatter)
 
Farmakodynamiske interaktioner (Forfatter)
 
Farmakokinetiske interaktioner (Forfatter)
 
Forgiftninger (Forfatter)
 
Forholdsregler i forbindelse med udlandsrejser (Forfatter)
 
Gastro-intestinal dekontaminering (Forfatter)
 
Hemiglobindannere (Forfatter)
 
Hepariner (forgiftninger) (Forfatter)
 
Isoniazid (forgiftning) (Forfatter)
 
Jern (forgiftninger) (Forfatter)
 
Kalium (forgiftninger) (Forfatter)
 
Lithium (forgiftninger) (Forfatter)
 
Lægemiddelbivirkninger (Forfatter)
 
Lægemiddelinteraktioner (Forfatter)
 
Lægemiddelinteraktioner med føde (Forfatter)
 
M1. Manipulation af blod og blodkomponenter (Doping) (Forfatter)
 
M2. Kemisk og fysisk manipulation (Doping) (Forfatter)
 
M3. Gendoping (Doping) (Forfatter)
 
MAO-hæmmere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Methotrexat (forgiftninger) (Forfatter)
 
Nedsat leverfunktion (Forfatter)
 
NSAID (forgiftninger) (Forfatter)
 
Opioider (forgiftninger) (Forfatter)
 
P1. β-blokkere (Doping) (Forfatter)
 
Paracetamol (forgiftninger) (Forfatter)
 
Quinin, chloroquin/ hydroxychloroquin (forgiftninger) (Forfatter)
 
Racens betydning for lægemidlers effekt (Forfatter)
 
S1. Anabole stoffer (Doping) (Forfatter)
 
S2. Peptidhormoner, vækstfaktorer, relaterede stoffer og mimetics (Doping) (Forfatter)
 
S3. β2-agonister (Doping) (Forfatter)
 
S4. Hormonelle og metaboliske modulatorer (Doping) (Forfatter)
 
S5. Diuretika og andre sløringsstoffer (Doping) (Forfatter)
 
S6. Stimulerende stoffer (Doping) (Forfatter)
 
S7. Narkotika (Doping) (Forfatter)
 
S8. Cannabinoider (Doping) (Forfatter)
 
S9. Glukokortikoider (Doping) (Forfatter)
 
SSRI (forgiftninger) (Forfatter)
 
Stop Doping-linjen (Forfatter)
 
Theophyllin og andre methylxanthiner (forgiftninger) (Forfatter)
 
Tramadol (forgiftninger) (Forfatter)
 
Tricykliske antidepressiva (forgiftninger) (Forfatter)
 
Vitaminpiller (forgiftninger) (Forfatter)
 
WADA's liste over forbudte stoffer, forbudte metoder og stofgrupper, der er forbudt i visse idrætsgrene (Forfatter)
 
Ældre (Forfatter)
 
β-blokkere (forgiftninger) (Forfatter)
 
Hvad indeholder en præparatbeskrivelse? (Forfatter)