Niels Viggo Jensen
(Referent)

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Niels Viggo Jensen, Overlæge
Onkologisk afdeling R
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Alkylerende midler (Referent)
 
Allopurinol (Antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Anagrelid (Referent)
 
Andre cytoregulatorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Antiandrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Antidoter ved cytostatikabehandling (Referent)
 
Antimetabolitter (Referent)
 
Antimitotika (Referent)
 
Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner (Referent)
 
Antineoplastiske midler (Referent)
 
Anti-thymocytglobulin (Referent)
 
Antiøstrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Aromatasehæmmere (Referent)
 
Asparaginase (Referent)
 
Azathioprin (Referent)
 
Belimumab (Referent)
 
Bexaroten (Kutant T-celle-lymfom) (Referent)
 
Bleomycin (Referent)
 
Calcineurin-hæmmere (Referent)
 
Dexrazoxan (Referent)
 
Eribulin (Referent)
 
Estramustin (Referent)
 
Folininsyre (antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Gestagener (endokrin terapi) (Referent)
 
GnRH-analoger (endokrin terapi) (Referent)
 
Hormonantagonister og beslægtede stoffer (endokrin terapi) (Referent)
 
Hormoner (endokrin terapi) (Referent)
 
Hæmatopoietisk celletransplantation (Referent)
 
Immunstimulerende midler (Referent)
 
Immunsupprimerende midler (Referent)
 
Interferoner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Interleukin-1-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Interleukin-2-hæmmere (Referent)
 
Interleukin-6-hæmmere (Referent)
 
Interleukiner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Kolonistimulerende faktorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Komplementaktiverings-hæmmere (Referent)
 
Ko-stimulatorisk signalblokkere (Referent)
 
Mesna (Referent)
 
Mifamurtid (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Mitotan (Referent)
 
Mycophenolat (Referent)
 
Organtransplantation (Referent)
 
PARP-inhibitorer (Referent)
 
Pentostatin (Referent)
 
Proliferative signalinhibitorer (mTOR-hæmmere) (Referent)
 
Proteasomhæmmere (Referent)
 
Proteinkinase-, PI3K- og BCL2-hæmmere (Referent)
 
Rasburikase (Referent)
 
Sensibilisatorer til fotodynamisk terapi/diagnostik (Referent)
 
Somatostatinanaloger (endokrin terapi) (Referent)
 
Thalidomid og analoger (Referent)
 
TNF-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Topoisomerasehæmmere (Referent)
 
Trabectedin (Referent)
 
Vismodegib (Referent)