Tone Marstrand Reersted
(Forfatter)

Tone Marstrand Reersted, Cand. comm., BMedSc.
Dansk Lægemiddel Information A/S
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Andre artikler

Brug af medicin.dk-information i dit system? (Forfatter)
 
Brugervilkår og jura - medicin.dk (Forfatter)
 
Dosisdispensering (Forfatter)
 
Espen Jimenez Solem (Forfatter)
 
FAQ medicin.dk (Forfatter)
 
FAQ min.medicin.dk Android (Forfatter)
 
FAQ min.medicin.dk app iOs (Forfatter)
 
FAQ pro.medicin.dk app Android (Forfatter)
 
Find og gem dine indlægssedler i ny gratis app (Forfatter)
 
Hvad er en "Vent og se - recept"? (Forfatter)
 
Hvad er en ATC-kode? (Forfatter)
 
Jakob Hendel (Forfatter)
 
Kim P. Dalhoff (Forfatter)
 
Klinisk Farmakologiske Afdelinger (Forfatter)
 
Kommuner med medicin.dk i omsorgssystemet (Forfatter)
 
Lactose (Forfatter)
 
Lægevidenskabelige Selskaber (Forfatter)
 
Medicin.dk apps (Forfatter)
 
Medicin.dk har fået nyt design (Forfatter)
 
Medicin.dk integreret i dit omsorgssystem? (Forfatter)
 
Medicin.dk og Lægemiddelstyrelsen (Forfatter)
 
Medicin.dk´s samarbejdsparter (Forfatter)
 
Medicinske forkortelser og betegnelser (Forfatter)
 
Meld en bivirkning - brug bivirkningsmanageren (Forfatter)
 
Nordisk Identifikations System (NIS) (Forfatter)
 
Om cookies (Forfatter)
 
Om forfattere og referenter (Forfatter)
 
Om min.medicin.dk - app (Forfatter)
 
Original, generisk og parallelimporteret medicin (Forfatter)
 
Per Damkier (Forfatter)
 
Pille Palle om tabletter og kapsler (Forfatter)
 
Pro.medicin.dk app til iPad (Forfatter)
 
Redaktion på min.medicin.dk (Forfatter)
 
SPC - sådan gør du (Forfatter)
 
Styrket samarbejde mellem Lægevidenskabelige Selskaber og pro.medicin.dk (Forfatter)
 
Tips til pro.medicin.dk (Forfatter)