Tone Marstrand Reersted
(Forfatter)

Tone Marstrand Reersted, Cand. comm., BMedSc.
Dansk Lægemiddel Information A/S
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Andre artikler

Brug af medicin.dk-information i dit system? (Forfatter)
 
Brugervilkår og jura - medicin.dk (Forfatter)
 
Dosisdispensering (Forfatter)
 
Espen Jimenez Solem (Forfatter)
 
FAQ medicin.dk (Forfatter)
 
FAQ min.medicin.dk Android (Forfatter)
 
FAQ min.medicin.dk app iOs (Forfatter)
 
FAQ pro.medicin.dk app Android (Forfatter)
 
Find og gem dine indlægssedler i ny gratis app (Forfatter)
 
Hvad er en "Vent og se - recept"? (Forfatter)
 
Hvad er en ATC-kode? (Forfatter)
 
Jakob Hendel (Forfatter)
 
Kim P. Dalhoff (Forfatter)
 
Klinisk Farmakologiske Afdelinger (Forfatter)
 
Kommuner med medicin.dk i omsorgssystemet (Forfatter)
 
Lactose (Forfatter)
 
Lægevidenskabelige Selskaber (Forfatter)
 
Medicin.dk apps (Forfatter)
 
Medicin.dk har fået nyt design (Forfatter)
 
Medicin.dk integreret i dit omsorgssystem? (Forfatter)
 
Medicin.dk og Lægemiddelstyrelsen (Forfatter)
 
Medicin.dk´s samarbejdsparter (Forfatter)
 
Medicinhåndtering: Sådan knuser, deler og opslæmmer du (Forfatter)
 
Medicinske forkortelser og betegnelser (Forfatter)
 
Meld en bivirkning - brug bivirkningsmanageren (Forfatter)
 
Nordisk Identifikations System (NIS) (Forfatter)
 
Om cookies (Forfatter)
 
Om Dansk Lægemiddel Information A/S (Forfatter)
 
Om forfattere og referenter (Forfatter)
 
Om min.medicin.dk - app (Forfatter)
 
Original, generisk og parallelimporteret medicin (Forfatter)
 
Per Damkier (Forfatter)
 
Pille Palle om tabletter og kapsler (Forfatter)
 
Pro.medicin.dk app til iPad (Forfatter)
 
Redaktion på min.medicin.dk (Forfatter)
 
Samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og medicin.dk (Forfatter)
 
Samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og medicin.dk (Forfatter)
 
SPC - sådan gør du (Forfatter)
 
Styrket samarbejde mellem Lægevidenskabelige Selskaber og pro.medicin.dk (Forfatter)
 
Tips til pro.medicin.dk (Forfatter)