Carsten Utoft Niemann
(Referent)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Carsten Utoft Niemann, Overlæge
Hæmatologisk Klinik, Finsenscentret
Rigshospitalet
2100 København Ø
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Alkylerende midler (Referent)
 
Allopurinol (Antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Anagrelid (Referent)
 
Andre cytoregulatorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Antiandrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Antidoter ved cytostatikabehandling (Referent)
 
Antimetabolitter (Referent)
 
Antimitotika (Referent)
 
Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner (Referent)
 
Antineoplastiske midler (Referent)
 
Anti-thymocytglobulin (Referent)
 
Antiøstrogener (endokrin terapi) (Referent)
 
Aromatasehæmmere (Referent)
 
Asparaginase (Referent)
 
Azathioprin (Referent)
 
Belimumab (Referent)
 
Bleomycin (Referent)
 
Calcineurin-hæmmere (Referent)
 
Dexrazoxan (Referent)
 
Eribulin (Referent)
 
Estramustin (Referent)
 
Folininsyre (antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Gestagener (endokrin terapi) (Referent)
 
GnRH-analoger (endokrin terapi) (Referent)
 
Hormonantagonister og beslægtede stoffer (endokrin terapi) (Referent)
 
Hormoner (endokrin terapi) (Referent)
 
Hæmatopoietisk celletransplantation (Referent)
 
Immunstimulerende midler (Referent)
 
Immunsupprimerende midler (Referent)
 
Interferoner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Interleukin-1-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Interleukin-2-hæmmere (Referent)
 
Interleukin-6-hæmmere (Referent)
 
Interleukiner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Kolonistimulerende faktorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Komplementaktiverings-hæmmere (Referent)
 
Ko-stimulatorisk signalblokkere (Referent)
 
Mesna (Referent)
 
Midler mod jernmangel (Referent)
 
Mifamurtid (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Mitotan (Referent)
 
Mycophenolat (Referent)
 
Orale midler (jern og kombinationer) (Referent)
 
Organtransplantation (Referent)
 
Parenterale midler (jern og kombinationer) (Referent)
 
PARP-inhibitorer (Referent)
 
Pentostatin (Referent)
 
Proliferative signalinhibitorer (mTOR-hæmmere) (Referent)
 
Proteasomhæmmere (Referent)
 
Proteinkinase-, PI3K- og BCL2-hæmmere (Referent)
 
Rasburikase (Referent)
 
Somatostatinanaloger (endokrin terapi) (Referent)
 
Thalidomid og analoger (Referent)
 
TNF-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Topoisomerasehæmmere (Referent)
 
Trabectedin (Referent)