Malene Plejdrup Hansen
(Referent)

Dansk Selskab for Almen Medicin
Malene Plejdrup Hansen, Læge, ph.d., post doc
Forskningsenheden for Almen Praksis
Aalborg
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Aminoglykosider til systemisk brug (Referent)
 
Aminoglykosider ved knogle- og ledinfektioner (Referent)
 
Antibakterielle midler til lokal brug (Referent)
 
Antibakterielle midler til systemisk brug (Referent)
 
Antibiotika virkemåde og resistens (Referent)
 
Antistoffer mod recidiv af Clostridium difficile infektion (CDI) (Referent)
 
Behandlingsvarighed (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Benzylpenicillin og phenoxymethylpenicillin (Referent)
 
Bivirkninger (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Carbapenemer (β-lactamantibiotika) (Referent)
 
Cefalosporin kombineret med β-lactamasehæmmer (β-lactamantibiotika) (Referent)
 
Cefalosporiner (β-lactamantibiotika) (Referent)
 
Clindamycin (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Daptomycin (Referent)
 
Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik (Referent)
 
Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Fosfomycin (Referent)
 
Fusidin (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Følsomhedsbestemmelse og resistens (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Kombinationsbehandling (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Makrolider (Referent)
 
Methenamin (Referent)
 
Metronidazol (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Monobactamer (β-lactamantibiotika) (Referent)
 
Nitrofurantoin (Referent)
 
Oxazolidinoner (Referent)
 
Penicillinasestabile penicilliner mod penicillinasedannende stafylokokker (Referent)
 
Penicilliner (β-lactamantibiotika) (Referent)
 
Penicilliner kombineret med β-lactamasehæmmere (β-lactamantibiotika) (Referent)
 
Penicilliner med virkning også på gramnegative stave (β-lactamantibiotika) (Referent)
 
Polymyxiner (Referent)
 
Principper for behandling med antibiotika (Referent)
 
Profylakse (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Rationel antibiotikaterapi (Referent)
 
Rifamyciner (Referent)
 
Sulfonamider (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Sulfonamider og trimethoprim i kombination (Referent)
 
Teicoplanin (Referent)
 
Tetracycliner og tigecyclin (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Trimethoprim (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
Vancomycin (Referent)
 
Virkemåde (antibiotika til systemisk brug) (Referent)
 
β-lactamantibiotika (Referent)
 

Andre artikler

Akut bronchitis (Referent)
 
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom (Referent)
 
Akut mastitis (Referent)
 
Akut otitis media hos børn (Referent)
 
Akut pyelonefritis (Referent)
 
Akut pyelonefritis/urosepsis (Referent)
 
Akut rhinosinuitis (Referent)
 
Akut tonsillitis (Referent)
 
Akut ukompliceret cystitis (Referent)
 
Amning - valg af antibiotika (Referent)
 
Antibiotika-associeret diarré (Clostridium difficile infektion) (Referent)
 
Antibiotikavejledning - generelt (Referent)
 
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi (Referent)
 
Aspirationspneumoni (Referent)
 
Bakteriel sepsis (Referent)
 
Bakteriel vaginose (Referent)
 
Bidsår (Referent)
 
Centralnervesystemet (Referent)
 
Cerebral absces (Referent)
 
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte (Referent)
 
Diabetisk fodsår (Referent)
 
Endocarditis på native klapper (Referent)
 
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi (Referent)
 
Epididymitis (Referent)
 
Epiglottitis acuta (Referent)
 
Erysipelas (Referent)
 
Erythema migrans (Referent)
 
Furunkulose (Referent)
 
Gastroenteritis acuta (Referent)
 
Gonoré (Referent)
 
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte (Referent)
 
Graviditet - valg af antibiotika (Referent)
 
Helicobacter pylori (Referent)
 
Hjerte (Referent)
 
Hud og bløddele (Referent)
 
Impetigo (Referent)
 
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis) (Referent)
 
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces) (Referent)
 
Klapprotese endocarditis (Referent)
 
Knogler og led (Referent)
 
Kompliceret cystitis (Referent)
 
Luftveje (Referent)
 
Mave-tarmkanal (Referent)
 
Meningitis (akut bakteriel) (Referent)
 
Nekrotiserende fasciitis (Referent)
 
Neuroborreliose (Referent)
 
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis (Referent)
 
Osteomylitis acuta - purulent artritis (Referent)
 
Paranychion/Panaritum (Referent)
 
Pneumoni (Referent)
 
Profylakse mod endocarditis (Referent)
 
Profylakse ved meningokoksygdom (Referent)
 
Purulent conjunctivitis (Referent)
 
Salpingitis (Referent)
 
Sepsis (Referent)
 
Syfilis (Referent)
 
Trichomoniasis (Referent)
 
Ulcus cruris (Referent)
 
Urinvejsinfektion hos kateterbærere (Referent)
 
Urogenitalsystemet (Referent)
 
Vejledning i brug af antibiotika (Referent)
 
Øjne (Referent)