Medicin.dk´s samarbejdsparter

Revisionsdato: 23.09.2016
Medicin.dk samarbejder med en lang række sundhedsfaglige aktører. Nogle samarbejdsparter bidrager ved udviklingen af selve indholdet i databasen - andre er samarbejdsparter, der betaler for at integrere medicin.dk´s data på deres egne sider.

De er med til at udarbejde medicin.dk: 

 

Lægemiddelstyrelsen
På medicin.dk modtager vi hver 14.dag de opdaterede medicinpriser fra Lægemiddelstyrelsens "Medicinpriser". Desuden har vi en række samarbejder omkring advarsler, bivirkningsindberetning, direkte sikkerhedsinformation, skærpet indberetningspligt m.m. 

 

Lægevidenskabelige selskaber 

pro.medicin.dk har en fast aftale med de lægevidenskabelige selskabers paraplyorganisation "Lægevidenskabelige Selskaber" om, at hver af de specialebærende selskaber - uden betaling - udpeger de førende specialister inden for et givent felt som forfattere og referenter på pro.medicin.dk.  

 

Styrelsen for Patientsikkerhed
pro.medicin.dk samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed om at sikre opdateret information om risikolægemidler. 

 

Hænder på blå himmel 

 

De bruger medicin.dk´s information på egen side eller i eget system: 

 • Danske Regioner - informationen fra medicin.dk er integreret i de fem regioners sygehuse og hospitalers it-systemer.
 • Mange kommuner har integreret information fra medicin.dk i deres omsorgssystemer. Læs mere om integrationen og se hvilke kommuner.
 • Grønland har integreret pro.medicin.dk i EPJ
 • Færøerne bruger advarsler fra pro.medicin.dk vedrørende graviditet og amning
 • EG Data, der bl.a. står bag Bosted System, tilbyder bosteder integration med medicin.dk fra deres omsorgssystem.
 • Netdoktor.dk, henter medicininformation fra min.medicin.dk
 • Apoteket.dk, henter medicininformation fra min.medicin.dk
 • Nomeco.dk
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Astma-Allergi Danmark
 • Ældre sagen m.fl.

 

Nordisk samarbejde om fotos af tabletter og kapsler 

I 2007 indledte Danmark og Sverige et samarbejde om en fælles identifikationsdatabase: Nordisk Identifikations System (NIS), der indeholder fotos af tabletter og kapsler. Siden 2007 er også Norge og Finland blevet en del af samarbejdet og databasen er udvidet til nu også at indeholde fotos af inhalatorer, sprays, penne, og plastre. Læs mere om det nordiske samarbejde om fotos

 

Skaninaviske flag