Forfattere og referenter - Antibiotikavejledningen

Revisionsdato: 11.03.2016
Oversigt over forfattere og referenter, der har bidraget til Antibiotikavejledningen på hjemmesiden pro.medicin.dk og i "pro.medicin.dk Antibiotika"-app'en.

Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi    

  

Overlæge, dr.med.,  

Jørgen H. Engberg (Forfatter)  

Klinisk mikrobiologisk afdeling 

Slagelse Sygehus 

4200 Slagelse 

  

Klinikchef, professor, overlæge, dr.med.,  

Niels Frimodt-Møller (Forfatter)  

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Afsnit 9301 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

  

Overlæge, lic et dr.med.,  

Jens K. Møller (Referent) 

Klinisk-Mikrobiologisk afdeling 

Vejle sygehus 

7100 Vejle 

  

Professor, overlæge, dr.med.,  

Henrik C. Schønheyder (Referent) 

Klinisk-Mikrobiologisk afdeling 

Århus Universitetshospital 

Aalborg Sygehus 

9100 Aalborg 

  

  

  

Dansk Selskab for Infektionsmedicin    

  

Overlæge, dr.med.,  

Jan Gerstoft (Forfatter) 

Epidemiklinikken 

Rigshospitalet 

2100 København Ø 

  

Overlæge, dr.med.,  

Svend Stenvang Pedersen (Forfatter og referent) 

Medicinsk afdeling C 

Odense Universitetshospital 

5000 Odense C 

  

Dr. med.,  

Jannik Helweg-Larsen (Forfatter)  

Epidemiklinikken 5132 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

  

  

  

forsiden    

  

Praktiserende læge,  

Preben Holme (Forfatter) 

Lægehuset  

Helsevej 4 

3660 Stenløse 

  

Læge, ph.d., post doc  

Malene Plejdrup Hansen (Referent) 

Forskningsenheden for Almen Praksis 

J.B. Winsløws Vej 9A 

5000 Odense C 

  

  

  

Dansk Pædiatrisk Selskab    

  

Afdelingslæge ph.d.,  

Ulrikka Nygaard (Forfatter) 

BørneUngeKlinikken 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

  

Overlæge ph.d., 

Jens Erik Veirum (Referent) 

Børneafdeling A 

Aarthus Universitetshospital 

Brendstrupgaardsvej 100 

8200 Aarhus N 

  

  

  

  

Behandling af gravide og ammende:  

  

Specialkonsulent og forfatter Overlæge, ph.d.   

Per Damkier 

KKA, Klinisk Farmakologi 

Odense Universitetshospital 

5000 Odense C