Hvad er en "Vent og se - recept"?

Revisionsdato: 28.09.2016

Artiklen er udarbejdet i oktober 2014 og siden revideret. 

  

Interview med professor ved Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Lars Bjerrum, om fordele og ulemper ved "Vent og se - recepten". Lars Bjerrum er desuden praktiserende læge og en del af redaktionen på medicin.dk.  

  

Hvad er en "Vent og se - recept"?  

"En "Vent og se - recept" er en recept på antibiotika, som lægen udskriver til patienten. Samtidig giver lægen patienten besked om at vente med at indløse recepten til der er gået et par dage (typisk 3-4 dage) for at vente og se, om symptomerne aftager og brug af antibiotika derfor kan undgås", forklarer Lars Bjerrum, som selv var en af de første i Danmark til at bruge "Vent og se - recepten" tilbage i 2007. 

  

Hvornår er der ide i at bruge en "Vent og se - recept?"  

""Vent og se - recepten" anbefales typisk i de situationer, hvor lægen ikke umiddelbart hverken kan be- eller afkræfte bakteriel infektion, og hvor det derfor bliver varighed og intensitet af patientens symptomer, der bliver afgørende for, om behandling med antibiotika anbefales eller ej", forklarer Lars Bjerrum og fortsætter: "Det gælder fx ved otitis media (mellemørebetændelse), eller akut bronkitis, som alle er situationer, hvor vi ikke lige kan tage en Strep A-test, eller hvor CRP’en måske ikke viser noget. 

  

Vent og se recept    

*"Vent og se - recept" stempel fra 2007. I dag sendes recepten til receptserveren med tidsbegrænsning på. 

  

Men er det så ikke en måde at give patienten ansvaret for behandlingen i stedet for, at lægen tager det? 

"Jo, det er det, og det er jo på mange måder en generel tendens i tiden.  Vi taler fx om "Den kompetente patient" og "Empowered patients". Vi er generelt på vej væk fra den gamle mere paternalistiske holdning, hvor lægen alene vidste, hvad der var bedst for patienten, til en mere demokratisk proces, hvor læge og patient i fællesskab bliver enige om behandlingen, når lægen har undersøgt og vejledt patienten", forklarer Lars Bjerrum. Han fortsætter, "men det er klart, at en "Vent og se - recept" ikke kan gives til hvem som helst. Den kan gives til de patienter, som lægen mener, vil være i stand til selv at vurdere om de har fået det værre eller bedre, og som selv kan håndtere ansvaret ved, at skulle træffe den beslutning. Kan patienten ikke det, er det bedre at vente med at udskrive antibiotika og bede patienten komme igen om 3-4 dage, hvis symptomerne forværres". 

  

Af samme grund anbefaler man heller ikke, at vagtlæger gør brug af "Vent og se - recepten". Vagtlæger kender af gode grunde ikke patienten, og kan derfor have svært ved at vurdere patientens egnethed til selv at tage det ansvar, "Vent og se - recepten" giver dem. 

  

Giver brug af "Vent og se - recepten" et fald i brugen af antibiotika? 

"Det er endnu svært at svare entydigt på - der er undersøgelser, der viser både det ene og det andet. En undersøgelse, jeg kender til, viste, at kun 1/3 af de der fik en "Vent og se - recept", indløste deres recept. En anden undersøgelse, der generelt kiggede på brug af antibiotika, når "Vent og se - recepten" var en af flere behandlingsmuligheder, viste ingen forskel i forbruget, så der må flere undersøgelser til, før vi kan konkludere yderligere om det." 

(Red: Siden denne artikel blev skrevet i 2014, er der påvist evidens for, at "Vent og se - recepter" på antibiotika medfører et lavere forbrug af antibiotika, uden at det påvirker patienterne i nævneværdig grad, kilde 1 og 2). 

  

Lars Bjerrum 

Professor Lars Bjerrum, Oktober 2014 

  

  

Relevante links, film, app og artikler 

  

Se den lille patientrettede tegnefilm om korrekt brug af antibiotika

  

Se antibiotikavejledningen på pro.medicin.dk. 

  

Læs også artikel om følsomhedsbestemmelse og resistens

  

Læs om, og hent Pro.medicin.dk Antibiotika-app

  

*Der er uklarhed om, hvordan den enkelte læge elektronisk kan tidsbegrænse recepten, så den kun ligger på receptserveren i 8 dage.  

  

Kilde 1: McCullough et al, "Delayed Antibiotic Prescribing Strategies - Time to Implement", JAMA 2016 

Kilde 2: Poza Abad et al, "Prescription Strategies in Acute Uncomplicated Respiratory Infections", JAMA 2016