Udvalgte hjælpestoffer

Revisionsdato: 23.10.2018

Lægemidler indeholder næsten altid hjælpestoffer ud over indholdsstoffet (det aktive stof/det virksomme stof).  

 

På grund af bl.a. frygt for overfølsomhedsreaktioner får sekretariatet på medicin.dk jævnligt forespørgsler om, hvilke lægemidler der indeholder hvilke hjælpestoffer. Vi har trukket de hyppigste forespørgsler frem her.  

 

Se hvilke lægemidler, der indeholder disse stoffer som hjælpestoffer: 

 

Ethanol (alkohol) 

Gentamicin 

Jordnødolie 

Lactose - læs mere om lactose og lactoseintolerans

Lecithin 

Macrogol - læs mere om macrogol og overfølsomhed for macrogol

Neomycin 

Polymyxin B 

Sojaolie 

Streptomycin

 

Skriv til os på kontakt@medicin.dk, hvis der er hjælpestoffer, du mener skal med på listen. 

 

Hjælpestof eller indholdsstof? 

Nogle af de nævnte hjælpestoffer bruges også som indholdsstof og findes derfor også i andre lægemidler. Det gælder: 

 

Skriv til os på kontakt@medicin.dk, hvis der er hjælpestoffer, du synes skal med på listen. 

 

Læs mere om forskellen på indholdsstoffer og hjælpestoffer i artiklen Egenskaber ved lægemidler