Pradaxa - tag hensyn til alder ved dosering

Publiceret: 03.05.2012

Inden for en periode på ca. syv måneder har Sundhedsstyrelsen modtaget 22 indberetninger af alvorlige blødninger relateret til mavetarmkanalen, efter brug af Pradaxa. Over halvdelen af tilfældene er observeret hos ældre. 

  

Lægemiddelstyrelsen har fulgt udviklingen i forbruget og noterer sig, at ca. 10 % af patienterne over 80 år har fået ordineret Pradaxa i den højeste styrke. Dette tyder på en for høj dosis til denne gruppe af patienter. 

  

I aldersgruppen 80 år og derover er den anbefalede daglige dosis til forebyggelse af apopleksi hos patienter med non-valvulær atrieflimmer 220 mg givet som 1 kapsel á 110 mg to gange dagligt. Samme dosis skal overvejes til patienter i aldersgruppen 75-80 år med lav tromboembolisk risiko og høj blødningsrisiko efter lægens individuelle vurdering. 

  

Sundhedsstyrelsen ser med stor alvor på den tilsyneladende forkerte anvendelse og anbefaler, at man følger dosisrekommandationerne i produktresumeet. Billedet af bivirkningerne og forbruget understreger vigtigheden af at tage hensyn til patientens alder, vurdere patientens øvrige risikofaktorer for blødning, fx gastrointestinalt ulcus, og anden medicin, der påvirker hæmostasen, eksempelvis clopidogrel, acetylsalicylsyre og NSAID. Det er også vigtigt at være opmærksom på patientens nyrefunktion ved behandlingsstart og under behandlingen, idet dabigatran udskilles renalt, og Pradaxa er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (CrCL <30 ml/min).  

  

nyheden fra Sundhedsstyrelsen er der tabel over forbrugsmønsteret hos ældre. 

Se: http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/bivirkninger-og-forsoeg/bivirkninger/nyheder/pradaxa--tag-hensyn-til-alder-og-foelg-d--dationerne