Ny vejledning om HIV og hepatitis B og C

Publiceret: 13.03.2013

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny fælles vejledning for blodbåren forebyggelse, diagnostik og håndtering af personer, der har HIV eller hepatitis B og C. Vejledningen afspejler, at behandlingsmulighederne for disse sygdomme er væsentligt forbedret. 

  

Sundhedsstyrelsen skriver, "HIV bør ikke længere håndteres som en exceptionel infektion, men ses i sammenhæng og på linje med en række andre smitsomme sygdomme. Samtidig kræver udviklingen, at diagnosen hepatitis overvejes i andre og flere situationer. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere indvandrere og asylsøgere fra lande med stor udbredelse af hepatitis, der måske aldrig er testet, og der er nye krav om screening af gravide for hepatitis B." 

  

"De nye retningslinjer er en sammenskrivning og opdatering af "Vejledning om human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte, 1992" og "Vejledning om forebyggelse af viral hepatitis, 2002", som hermed begge udgår", skriver Sundhedsstyrelsen og tilføjer, at der senere på året vil komme en kort separat vejledning om hepatitis A. 

  

Hent vejledningen om HIV og hepatitis B og C

  

Se nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  

Læs om midler mod HIV, antivirale midler mod hepatitis B og antivirale midler mod hepatitis C på pro.medicin.dk.