Kan Pandemrix give narkolepsi?

Publiceret: 04.02.2011

En finsk undersøgelse viser, at der kan være en sammenhæng mellem narkolepsi og influenzavaccinen Pandemrix. Lignende resultater er set i Sverige og på Island, men endnu ikke i Danmark. 

  

"I Danmark har vi ikke fået indberetninger om narkolepsi i forbindelse med vaccination med Pandemrix endnu, men vi følger naturligvis udviklingen i Finland, da vi bruger den samme vaccine i Danmark", siger overlæge Doris Irene Stenver fra Lægemiddelstyrelsen. Doris Stenver tilføjer, at der i EU er enighed om, at en mulig sammenhæng mellem narkolepsi og vaccination med Pandemrix skal undersøges til bunds. 

  

Læse mere om øget risiko for narkolepsi efter vaccination med Pandemrix