Syv lægemiddelgrupper kræver særlig opmærksomhed

Publiceret: 14.03.2017

 

Styrelsen for Patientsikkerhed udgav i maj 2016 en rapport om lægemidler og utilsigtede hændelser. Rapporten sætter fokus på syv lægemiddelgrupper, der gentagne gange optræder i indrapporteringer om fejl med medicin. I marts 2017 er det stadig de samme lægemiddelgrupper, der optræder i indrapporteringerne. 

 

De syv lægemiddelgrupper er: 

 

Forslag til sikkerhedsforanstaltninger 

Rapporten anbefaler samtidig en række sikkerhedsforanstaltninger, der kan mindske antallet af UTH'er (utilsigtede hændelser) med lægemidler: 

 

  • Forsøg at skabe ro omkring medicinhåndteringen
  • Forsøg at gøre din kommunikation om lægemidler entydig og klar
  • Bed en kollega dobbelttjekke, når du har beregnet en dosis
  • Tjek indløbshastigheden på dråbetælleren og følg slangen fra patient til pumpe en ekstra gang
  • Dobbeltkontrollér om ordinationen er i mg, i antal tabletter, i ml eller i.e.
  • Vær særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og set
  • Sørg for, at patienten kender den rette dosis og ved, hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages
  • Vær med til at skabe en kultur, hvor det er i orden at spørge, hvis man er i tvivl.

 

Pro.medicin.dk og patientsikkerhed 

Pro.medicin.dk har et fast samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og andre aktører, der arbejder med lægemiddelsikkerhed. Læs mere om samarbejdet her: Patientsikkerhed på Pro.medicin.dk

 

Har du spørgsmål vedrørende patientsikkerhed, risikosituationslægemidler eller utilsigtede hændelser med medicin, så kontakt informationsfarmaceut Christianna Marinakis på kontakt@medicin.dk. 

 

Materiale fra Styrelsen for Patientsikkerhed 

Hent rapporten 

Syv lægemiddelgrupper, der kræver din særlige opmærksomhed 

 

Få mere information, og hent fx huskelister, tabeller eller hæfter om risikosituationslægemidler.