Ny guideline for type 2-diabetes

Publiceret: 13.04.2011

En ny for behandling af type 2-diabetes er publiceret i april 2011. Bag den nye guideline står Dansk Endokrinologisk Selskab (), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Institut for Rationel Farmakoterapi ( IRF). Desuden har både Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Hypertensionsselskab bidraget til publikationen. 

  

"Shared care"
I modsætning til tidligere guidelines på dette felt er den nye vejledning et samarbejde mellem flere videnskabelige selskaber og IRF. Der er i guidelinen lagt fokus på "shared care", som samarbejdet mellem almen praksis og den endokrinologiske specialafdeling kaldes i folderen. 

  

For som folkene bag udgivelsen giver udtryk for, så bør behandlingsansvaret for patienter med type 2-diabetes varetages som "shared care" mellem forskelllige specialister og sektorer og kan altså ikke udelukkende ses som en endokrinologisk problematik. 

  

sendt til alle læger
Afsenderne af guidelinen, , DSAM og IRF, har besluttet at udsende guidelinen til alle læger, da de, som de skriver, mener, at alle læger med fordel kan "drage nytte af et kendskab til de grundlæggende behandlingsprincipper og kliniske mål [for type 2-diabetes]", da "alle læger uanset speciale vil møde disse patienter".