Tramadol kræver ikke Schengen-attest

Publiceret: 05.07.2019

 

Den seneste tid har der hersket usikkerhed om reglerne for at medbringe tramadol på udlandsrejser. Medicin.dk har været i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om emnet.  

 

Sundheds- og Ældreministeriet understreger i et brev til medicin.dk, dateret den 4. juli 2019, at der ikke kan udstedes Schengen-attest for tramadol, da tramadol ikke er med på FN's liste over euforiserende stoffer.  

 

Det har skabt en del forvirring, fordi tramadol på en række andre områder ligner andre lægemiddelstoffer, der fremgår af FN's liste. Fx har tramadol samme udleveringstilladelse A§4 (AP4) som flere af de øvrige lægemidler på listen. 

 

Forskellige regler i forskellige lande - den rejsendes ansvar 

Sundheds- og Ældreministeriet skriver, at det er den rejsendes ansvar at undersøge reglerne for at medbringe tramadol i det land, rejsen går til. Der kan være forskellige krav om dokumentation. Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler, at man kontakter det pågældende lands ambassade for at høre, hvilke krav der gælder. 

 

Forskel på Shengen-attest og medicin-attest? 

Nogle lande accepterer en medicin-attest udstedt fra apoteket. Den største forskel på en medicin-attest og en Schengen-attest er, at en medicin-attest ikke har samme juridiske gyldighed som en Schengen-attest. Desuden tager apoteket et gebyr for medicin-attesten, hvor Schengen-attesten kan fås gratis for kunden. 

 

Læs generelt om medicin med på rejsen