Tilskud til glucosamin bortfalder

Publiceret: 22.11.2011

Den 28. november 2011 bortfalder tildkuddet til glucosaminholdige lægemidler. Det besluttede Medicintilskudsnævnet og Lægemiddelstyrelsen 30. september i år. Det skønnes, at ca 140.000 patienter får ordineret glucosaminholdige præparater

  

Baggrund
Baggrunden for bortfaldet af tilskuddet er, at kliniske undersøgelser med glucosamin har vist meget varierende resultater. Det er således ikke bevist, at glucosamin har en effekt, der er forskellig fra placebo, og derfor vil det offentlige ikke længere yde tilskud til behandlingen. 

  

Ufarligt at seponere 

Lægemiddelstyrelsen skriver, at der ikke er risiko forbundet med umiddelbart at stoppe behandlingen. Se flowdiagram hos IRF for vejledning til smertebehandling, når glucosamin seponeres

  

Læs mere om glucosamin, og se liste over glucosaminholdige præparater på pro.medicin.dk

  

Læs nyheden i sin helhed på Lægemidelstyrelsens hjemmeside