Fluorpræparater

A01AA

Revideret: 15.02.2018

Cariesprofylakse omfatter, ud over gode kostvaner og omhyggelig mundhygiejne, lokal anvendelse af fluorider. Se i øvrigt Odontologisk vejledning

Anvendelsesområder

Forebyggende behandling mod caries hos børn og voksne med aktiv caries eller øget cariesrisiko. Anvendelsen tilsigter en lokal effekt i mundhulen (3347). Visse præparater anbefales ikke til børn eller unge med tænder under mineralisering pga. risiko for dental fluorose (2388)

Behandlingsvejledning

Fluorbehandling kan gives i form af tandpasta eller lak til pensling. Almindelig ikke-receptpligtig fluorholdig tandpasta kan anvendes af alle. Tandpasta med højt fluorindhold og professionel fluorpensling kan anvendes til patienter med væsentligt forhøjet risiko for caries, fx ved hyposalivation. 

Pga. risiko for dental fluorose skal tandpasta med højt fluorindhold ikke anvendes til børn og unge < 16 år. Her kan professionel fluorpensling anvendes. 

Forsigtighedsregler

Anvendelse af fluoridholdige præparater bør ikke finde sted i områder, hvor det lokale drikkevand indeholder over 0,7 mg fluorid/l. Oplysning kan fås hos den stedlige embedslæge eller det lokale vandværk.

Bivirkninger

For høj indtagelse af fluorid hos børn i tændernes dannelsesperiode (0-9-års-alderen) giver anledning til udvikling af dental fluorose, der manifesterer sig ved hvidlige, opake eller brune områder i tandemaljen som følge af hypomineralisering. Fluoridindtagelse på 0,02 mg/kg legemsvægt/døgn vil udgøre en meget lille risiko for dental fluorose, mens 0,1 mg/kg legemsvægt/døgn med stor sikkerhed vil medføre kosmetisk skæmmende dental fluorose (742)

 

Store mængder fluorid giver nyreskader, og ved flere års indtag udvikles osteofluorose med osteosklerotiske forandringer og forkalkninger af sener og ligamenter. 

Farmakodynamik

Fluoridernes cariesreducerende effekt skyldes udfældning af det tungtopløselige fluorapatit i emaljens hydroxylapatitlag samt udfældning af calciumflourid (CaF2) i mikroprorøsiteter. Fluorider har betydning for remineralisering af tidlige cariesangreb, som derved stoppes, og har desuden bactericid effekt på syreproducerende bakterier. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Calciumfluorid
Natriumfluorid
Bifluorid
VOCO
dentalsuspension   4 g + solvens  
Calciumfluorid
Natriumfluorid
Bifluorid
VOCO
dentalsuspension   10 g  
Calciumfluorid
Natriumfluorid
Bifluorid
VOCO
dentalsuspension   3 x 10 g + solvens  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 5 x 1,6 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 5 x 1,6 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 51 g  

Referencer

742 Ekstrand K Tandpasta med 5.000 ppm fluorid Tandlægebladet 2006 110 230-33 2006 http://www.tandlaegebladet.dk/tbarkiv/TB-2006-03-230.pdf

 

2388 Ekstrand K, Twetman S Principper og praksis for carieskontrol med fluorider Tandlægebladet 2013 117 (4) 298-304 2013 https://tandlaegebladet.dk/principper-og-praksis-carieskontrol-med-fluorider

 

3347 Richards A, Larsen LS, Nørregaard MLM et al Klinisk vejledning i brug af fluorid Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2017 http://dent.au.dk/fileadmin/dent.au.dk/Klinisk_vejledning_i_brug_af_fluorid-nov-2017.pdf

 
 
 
Gå til toppen af siden...