Flucytosin (systemiske svampeinfektioner)

J02AX

Revideret: 28.02.2017

Flucytosin (5-fluorocytosin) transporteres ved hjælp af cytosinpermease ind i sensitive celler, herunder en række Candida spp. og Cryptococcus neoformans, mens humane celler kun påvirkes i ringe grad. Intracellulært metaboliseres det til 5-fluoruracil, der i svampe inkorporeres i RNA i stedet for uracil og derved forstyrrer proteinsyntesen. Flucytosin er fungistatisk og ved højere koncentrationer fungicidt. Primær resistens findes hos 2-10% af påvirkelige svampe, og sekundær resistens udvikles let, hvorfor flucytosin kun bør anvendes som led i kombinationsterapi og efter resistensbestemmelse. Anvendelse bør kun ske på specialafdeling. 

  

Flucytosin har et snævert terapeutisk indeks, og koncentrationsmåling bør derfor altid foretages. 

  

Flucytosin er ikke markedsført, men det kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek 

Anvendelsesområder

Se tabel 2 og tabel 3 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner) samt tabel 1 i Svampeinfektioner i huden


Kombination af flucytosin og amphotericin B er indiceret ved candidaendophthalmitis, -meningitis og -endocarditis samt ved kryptokokkose i centralnervesystemet. 

 
 
Gå til toppen af siden...