β-blokkere mod migræne

C07A

Revideret: 22.03.2017

De β-receptorblokerende midler, metoprolol og propranolol, har dokumenteret profylaktisk effekt på migræne

Anvendelsesområder

Behandlingsvejledning

β-blokkere uden egenstimulerende effekt har veldokumenteret forebyggende effekt ved migræne og bør normalt vælges som førstevalgs præparater (1706). Der er bedst evidens for propranolol og metoprolol (1716).  

 

  • Anbefalet dosering for metoprolol er 50 mg 1 gang dagligt i en uge, herefter 100 mg 1 gang dagligt evt. stigende til 150-200 mg i døgnet ved manglende effekt.
  • Anbefalet dosering for propranolol er 40 mg 2 gange dagligt stigende med en uges interval til max. 120 mg 2 gange dagligt. Der er ofte effekt ved 120-160 mg dagligt.

Præparatvalg

Metoprolol og propranolol er ligeværdige. Det er således prisen og bivirkningsprofil, der afgør valget. 

Bivirkninger

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 7,96
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 25 mg 100 stk. (blister) 2,22
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 50 mg 30 stk. (blister) 5,47
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 50 mg 100 stk. (blister) 2,13
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 100 mg 30 stk. (blister) 4,77
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,94
Metoprolol Bloxazoc
KRKA
depottabletter 200 mg 100 stk.(blister) 2,88
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter 50 mg 100 stk. 1,97
Metoprolol Mepronet
Takeda Pharma
tabletter 100 mg 100 stk. 1,15
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter 50 mg (PharmaCoDane) 100 stk. (blister) 1,93
Metoprolol Metocar
STADA Nordic
tabletter 100 mg (PharmaCoDane) 100 stk. (blister) 1,13
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 25 mg 100 stk. (blister) 3,12
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 50 mg 100 stk. (blister) 1,32
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,90
Metoprolol Metomylan
Mylan
depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 3,18
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter 50 mg 100 stk. 14,95
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter 100 mg 100 stk. 8,08
Metoprolol Metoprolol "GEA"
GEA
depottabletter 200 mg 100 stk. 4,70
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 10,94
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 25 mg 100 stk 2,30
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 50 mg 30 stk. (blister) 5,47
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 50 mg 100 stk. 1,21
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 100 mg 100 stk. 0,69
Metoprolol Metoprololsuccinat "Hexal"
HEXAL
depottabletter 200 mg 100 stk. 2,65
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 6,92
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 25 mg 100 stk. (blister) 3,00
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 50 mg 30 stk. (blister) 5,47
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 50 mg 100 stk. (blister) 1,37
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 100 mg 30 stk. (blister) 4,80
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 100 mg 100 stk. (blister) 0,72
Metoprolol Metoprololsuccinat "Orion"
Orion Pharma
depottabletter 200 mg 100 stk. (blister) 3,69
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter 25 mg 30 stk. (blister) 7,30
Metoprolol Metoprololsuccinat "Teva"
TEVA
depottabletter 25 mg 100 stk. 3,00
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 25 mg 100 stk. 11,63
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 50 mg 28 stk. (blister) 7,46
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 50 mg 100 stk. 6,67
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 100 mg 100 stk. 5,17
Metoprolol Selo-Zok®
AstraZeneca
depottabletter 200 mg 100 stk. 3,95
Propranolol Propal® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler 80 mg 30 stk. 22,87
Propranolol Propal® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler 80 mg 100 stk.
Propranolol Propal® Retard
Sandoz
hårde depotkapsler 160 mg 100 stk. 4,81
Propranolol Propranolol "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter 10 mg 250 stk. 2,91
Propranolol Propranolol "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter 40 mg 100 stk. 1,40
Propranolol Propranolol "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter 40 mg 250 stk. 1,06
Propranolol Propranolol Retard "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler 80 mg (2care4) 30 stk. (blister) 22,87
Propranolol Propranolol Retard "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler 80 mg (2care4) 100 stk. (blister) 12,86
Propranolol Propranolol Retard "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler 160 mg (2care4) 100 stk. (blister) 4,81
Propranolol Propranolol Retard "EuroPharma"
Parallelimport
hårde depotkapsler 80 mg (EuroPharmaDK) 30 stk. (blister) 23,02
Propranolol Propranolol Retard "EuroPharma"
Parallelimport
hårde depotkapsler 80 mg (EuroPharmaDK) 100 stk. (blister) 13,25
Propranolol Propranolol Retard "EuroPharma"
Parallelimport
hårde depotkapsler 160 mg (EuroPharmaDK) 100 stk. (blister) 4,87

Referencer

1707. Dansk Hovedpine Selskab. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Dansk Hovedpine Selskab. 2010; 2. udgave, http://dhos.dk/wp-content/uploads/2016/08/Referenceprogram-2010.pdf (Lokaliseret 16. juni 2017)
 
1716. Kangasniemi P, Hedman C. Metoprolol and propranolol in the prophylactic treatment of classical and common migraine. A double-blind study. Cephalalgia. 1984; 4(2):91-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6428749 (Lokaliseret 23. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...