Parasympatolytika (antikolinergika)

R03BB

Revideret: 18.06.2018

Ved KOL har langtidsvirkende inhalerede antikolinerge midler (tiotropium, aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium) en sammenlignelig og signifikant effekt på lungefunktion og åndenød (1951)

Studier af tiotropium, givet sammen med en langtidsvirkende β2-agonist, har vist klinisk signifikant additiv effekt på FEV1 og FVC (1952). Den additive effekt af tiotropium på forebyggelse af eksacerbationer blandt en gruppe patienter, hvoraf ca. 60% fik inhalationsssteroid og ca. 38% fik inhaleret langtidsvirkende β2-agonist, var statistisk signifikant, men relativt beskeden. En 1-årig sammenligning af eksacerbationfrekvens hos KOL-patienter behandlet med henholdsvis tiotropium eller salmeterol viste, at tiotropium var mere effektiv til at forebygge eksacerbationer (en relativ risikoreduktion på ca. 11% for moderate og 27% for svære eksacerbationer) (1668). I en stor 4-årig undersøgelse (UPLIFT), hvor tiotropium blev givet sammen med anden medicinsk behandling, sås en 20-25% nedgang i antallet af eksacerbationer og en signifikant øgning af FEV1, men stoffet kunne ikke bremse det årlige fald i FEV1 i løbet af undersøgelsesperioden (1315). En ny undersøgelse antyder en mulig effekt blandt patienter med mild KOL (3308)

UPLIFT undersøgelsen tyder på, at tiotropiumbehandling har en gavnlig effekt på overlevelsen, men effekten er beskeden (NNT = ca. 50 efter ca. 4 års behandling) (1315).  

Nyere undersøgelser af tiotropium, som blev givet oven i inhalationssteroid og en langtidsvirkende β2-agonist til patienter med svær astma, har vist en reduktion i antallet af astmaeksacerbationer på ca. 20% og en mindre forbedring i lungefunktionen (1952)

Anvendelsesområder

De langtidsvirkende antikolinergika (LAMA); aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium har vist sig at have samme kliniske effekt på åndenød og lungefunktion som tiotropium (1951)(2192)(2530). Stofferne anvendes mod åndenød som vedligeholdelsesbehandling af moderat, svær eller meget svær KOL. 

Ipratropium anbefales til behandling af akut svær astma sammen med inhaleret β 2 -agonist, men ikke som vedligeholdesbehandling. Anvendes til p.n.- og vedligeholdelsesbehandling af KOL, enten alene eller i kombination med inhaleret β 2 -agonist. Samtidig behandling med ipratropium og LAMA er uhensigtsmæssig. 

LAMA anvendes mod åndenød som vedligeholdelsesbehandling af moderat, svær eller meget svær KOL. Behandlingen fører til mindre åndenød, nedsat forbrug af p.n. β 2 -agonist og bedret helbredsrelateret livskvalitet. Længerevarende undersøgelser viser, at antallet af eksacerbationer nedsættes med 20-25% (svarende til effekten af inhalationssteroid). LAMA bør forsøges hos alle patienter med moderat, svær og meget svær KOL, der har symptomer på trods af terapi med korttidsvirkende bronkodilatatorer, eller hvor der ønskes reduktion i antal KOL-eksacerbationer. En undersøgelse af sikkerheden af tiotropium givet via Respimat® viser samme sikkerhedsprofil, som hvis stoffet administreres via Handihaler® (2193) .
Antikolinerge lægemidler fremkalder ikke muskeltremor som β 2 -agonisterne, men de velkendte antikolinerge bivirkninger som mundtørhed, svækket syn, obstipation, urinretention m.m.  

Præparatvalg

Ved behov for fast bronkodilaterende behandling ved KOL er de langtidsvirkende antikolinergika (LAMA, se tabel 5 i Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)) førstevalgspræparater. Det korttidsvirkende ipratropium anvendes primært i kombination med inhaleret korttidsvirkende β2-agonist som p.n.-behandling ved mild og moderat KOL til patienter, der ikke ønsker behandling med LAMA. Ipratropium og LAMA bør ikke anvendes samtidigt. 

Ved svær astma med mange eksacerbationer og nedsat lungefunktion, til trods for inhaleret kortikosteroid og inhaleret langtidsvirkende β2-agonist, kan man forsøge tillæg af tiotropium (1952)

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) - inhalationsdevices

Device 

Styrker 

Antal doser 

Billigste DDD* 

Handelsnavne 

Kommentarer 

Aclidinium  

Genuair (pulver) 

EkliraGenuair 

322 μg 

60 

10,68 

Bretaris Genuair 

Eklira Genuair 

Holdbar i 3 måneder efter anbrud af folien. 

Inhalatoren har dosistæller. 

Glycopyrronium  

Breezhaler® (pulver) 

SeebriBreezhaler 

44 μg 

12,38 

Seebri Breezhaler 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

Tiotropium  

HandiHaler® (pulver) 

SpirivaHandihaler 

18 μg  

(10 μg frigivet) 

10,59 

 

Spiriva® 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

Respimat® (spray) 

SpirivaRespimat 

2,5 μg 

30 

10,90 

Spiriva® 

En markør angiver, hvornår inhalatoren er tom. 

Zonda® (pulver) 

Braltus_Zonda_lille2 

13 μg 

(10 μg frigivet) 

8,42 

 

Braltus 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

Umeclidinium  

Ellipta® (pulver) 

IncruseEllipta 

55 μg 

30, 90 

9,93 

Incruse 

Holdbar i 6 uger efter anbrud af bakken. 

Inhalatoren har dosistæller. 

* Priserne er gældende pr. mandag den 16. juli 2018. 

Farmakodynamik

Ved binding til de muskarine receptorer i den bronkiale glatte muskel hæmmes den kolinerge bronkokonstriktion.

Farmakokinetik

Absorberes kun i ringe grad gennem slimhinderne. Det systemisk absorberede metaboliseres delvist, men ca. 25% udskilles gennem nyrerne.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Ipratropium Atrovent®
Boehringer Ingelheim
inhalationsspray, opløsning  20 mikrogram/dosis 200 doser   3,96
Ipratropium Atrovent®
Boehringer Ingelheim
inhalationsspray, opløsning  20 mikrogram/dosis 400 (2 x 200) doser   1,96
Ipratropium Atrovent®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske til nebulisator  0,25 mg/ml 60 x 2 ml   2,72
Tiotropium Braltus
TEVA
inhalationspulver, kapsler  10 mikrogram 30 doser   8,83
Tiotropium Braltus
TEVA
inhalationspulver, kapsler  10 mikrogram 90 doser   8,42
Aclidinium Bretaris Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser (2care4)   11,90
Aclidinium Bretaris Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser (Orifarm)   11,47
Aclidinium Bretaris Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser (Paranova)   11,85
Aclidinium Bretaris Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60) (Paranova)   10,74
Aclidinium Bretaris Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60) (Orifarm)   10,68
Aclidinium Bretaris Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60) (2care4)   10,68
Aclidinium Eklira Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser (Paranova)   11,22
Aclidinium Eklira Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser   13,25
Aclidinium Eklira Genuair
AstraZeneca
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60)   12,85
Umeclidinium Incruse
GSK Pharma
inhalationspulver  55 mikrogram 30 doser + inhalator (Paranov  
Umeclidinium Incruse
GSK Pharma
inhalationspulver  55 mikrogram 30 doser + inhalator   10,33
Umeclidinium Incruse
GSK Pharma
inhalationspulver  55 mikrogram 90 doser + inhalator (Paranova  
Umeclidinium Incruse
GSK Pharma
inhalationspulver  55 mikrogram 90 doser + inhalator   9,93
Umeclidinium Incruse
GSK Pharma
inhalationspulver  55 mikrogram 90 doser + inhalator (Abacus)  
Ipratropium Ipratropiumbromid "Teva"
TEVA
inhalationsvæske til nebulisator  0,5 mg/2ml 60 x 2 ml   2,78
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 30 stk. (blister) (Paranova)   12,84
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 30 stk. (blister) (Orifarm)   12,89
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 30 stk. (blister) (2care4)  
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 30 stk. (blister)   12,89
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister) (2care4)   12,38
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister) (Orifarm)   12,49
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister) (Paranova)   12,40
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister)   12,49
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister)   10,90
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister) + handihaler   10,82
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 90 stk. (blister)   10,59
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 30 doser (60 pust)   10,90
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 30 doser (60 pust)   12,12
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 30 doser (60 pust)  
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 30 doser (60 pust)   15,50
Tiotropium Srivasso
Parallelimport
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister) + handihaler   10,70
Tiotropium Srivasso
Parallelimport
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister)   11,03
Tiotropium Srivasso
Parallelimport
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 90 stk. (blister)   10,53

Referencer

1315 Tashkin D, Celli B, Senn S et al A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease N Engl J Med 2008 359 1543-54 2008 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18836213

 

1668 Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T et al Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD New Engl J Med 2011 364 1093-103 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21428765

 

1951 Fuhr R, Magnussen H, Sarem K et al Efficacy of aclidinium bromide 400 μg twice daily compared with placebo and tiotropium in patients with moderate to severe COPD Chest 2012 141 745-52 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21903737

 

1952 Kerstjens HAM, Engel M, Dahl R et al Tiotropium in Asthma Poorly Controlled with Standard Combination Therapy N Engl J Med 2012 367 1198-207 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938706

 

2192 Ulrik CS Glycopyrroniumbromid er et langtidsvirkende inhaleret antikolinergikum til behandling af svær KOL Ugeskr Læger 2013 35 1946-48 2013 http://ugeskriftet.dk/videnskab/glycopyrroniumbromid-er-et-langtidsvirkende-inhaleret-antikolinergikum-til-behandling-af

 

2193 Wise RA, Anzueto A, Cotton D et al Tiotropium Respimat inhaler and the risk of death in COPD N Engl J Med 2013 369(16) 1491-501 2013 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23992515

 

2530 Decramer M, Anzueto A, Kerwin E et al Efficacy and safety of umeclidinium plus vilanterol versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from two multicentre, blinded, randomised controlled trials Lancet Respir Med 2014 2(6) 472-86 2014 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24835833

 

3308 Zhou Y, Zhong NS, Li X et al Tiotropium in Early-Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease N Engl J Med 2017 377(10) 923-35 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28877027

 
 
 
Gå til toppen af siden...