β-receptorblokerende midler, kombinationer (midler mod glaukom)

S01EB, S01ED

Revideret: 07.03.2017

Den non-selektive β-blokker timolol kan anvendes i kombination med enten pilocarpin, det α2-receptorstimulerende middel brimonidin, carboanhydrasehæmmerne brinzolamid og dorzolamid eller prostaglandinanaloger. 

  

For yderligere information, se også glaukom og midler mod glaukom

Anvendelsesområder

Glaukom. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

β -blokerende midler (kombinationer)  

Kontraindiceret 

ved stærkt nedsat 

nyrefunktion  

Kontraindiceret 

ved stærkt nedsat 

leverfunktion  

Bimatoprost og timolol 

Nej 

Nej 

Brimonidin og timolol 

Nej 

Nej 

Brinzolamid og timolol 

Ja 

(GFR < 30 ml/min.) 

Nej 

Dorzolamid og timolol 

Ja 

(GFR < 30 ml/min.) 

Nej 

Latanoprost og timolol 

Nej 

Nej 

Pilocarpin og timolol 

Nej 

Nej  

Tafluprost og timolol 

Nej 

Nej 

Travoprost og timolol 

Nej 

Nej 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 ml (Paranova)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 ml
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 ml (2 care4)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 ml (Orifarm)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 ml (EuropharmaDK)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 x 3 ml
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 x 3 ml (2care4)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 x 3 ml (Paranova)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 x 3 ml (Orifarm)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, opløsning 0,3 + 5 mg/ml 3 x 3 ml (EuroPharmaDK)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis 0,3 + 5 mg/ml 30 x 0,4 ml (2care4)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis 0,3 + 5 mg/ml 30 x 0,4 ml
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis 0,3 + 5 mg/ml 30 x 0,4 ml (Paranova)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis 0,3 + 5 mg/ml 90 x 0,4 ml (Paranova)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis 0,3 + 5 mg/ml 90 x 0,4 ml
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis 0,3 + 5 mg/ml 90 x 0,4 ml (2care4)
Bimatoprost , Timolol Ganfort®
Allergan
øjendråber, endosis 0,3 + 5 mg/ml 90 x 0,4 ml (Orifarm)
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml 3 x 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml (2care4) 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml (2care4) 3 x 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml (EuroPharmaDK) 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml (EuroPharmaDK) 3 x 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml (Orifarm) 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml (Orifarm) 3 x 5 ml
Brimonidin , Timolol Combigan®
Allergan
øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml (Paranova Danmark) 3 x 5 ml
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 5 ml
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 5 ml (Paranova)
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 5 ml (Orifarm)
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 5 ml (2care4)
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 3 x 5 ml
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 3 x 5 ml (2care4)
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 3 x 5 ml (Orifarm)
Brinzolamid , Timolol Azarga®
Novartis
øjendråber, suspension 10+5 mg/ml 3 x 5 ml (Paranova)
Dorzolamid , Timolol Cosopt®
Santen
øjendråber, opløsning 5+20 mg/ml 3 x 5 ml
Dorzolamid , Timolol Cosopt®
Santen
øjendråber, endosis 5+20 mg/ml 60 x 0,2 ml
Dorzolamid , Timolol Cosopt®
Santen
øjendråber, endosis 5+20 mg/ml (2care4) 60 x 0,2 ml
Dorzolamid , Timolol Cosopt®
Santen
øjendråber, endosis 5+20 mg/ml (Orifarm) 60 x 0,2 ml
Dorzolamid , Timolol Costad
STADA Nordic
øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 5 ml
Dorzolamid , Timolol Costad
STADA Nordic
øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 3 x 5 ml
Dorzolamid , Timolol Dorzolamid/Timolol "Sandoz"
Sandoz
øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 5 ml
Dorzolamid , Timolol Dorzolamid/Timolol "Sandoz"
Sandoz
øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 3 x 5 ml
Dorzolamid , Timolol Dorzolamid/Timolol "Teva"
TEVA
øjendråber, endosis 20+5 mg/ml 60 x 0,2 ml
Dorzolamid , Timolol Dorzolamid/Timolol "Teva"
TEVA
øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 5 ml
Dorzolamid , Timolol Dorzolamid/Timolol "Teva"
TEVA
øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 3 x 5 ml
Dorzolamid , Timolol Duokopt
Thea
øjendråber, opløsning 20 mg/ml+5 mg/ml 5 ml
Dorzolamid , Timolol Duokopt
Thea
øjendråber, opløsning 20 mg/ml+5 mg/ml 3 x 5 ml
Latanoprost , Timolol Latacomp®
TEVA
øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml
Latanoprost , Timolol Latacomp®
TEVA
øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml
Latanoprost , Timolol Latanostad comp
Stada
øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml
Latanoprost , Timolol Latanostad comp
Stada
øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml
Latanoprost , Timolol Latiotim®
Sandoz
øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml
Latanoprost , Timolol Latiotim®
Sandoz
øjendråber, opløsning 50 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml
Latanoprost , Timolol Xalcom®
Pfizer
øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml 2,5 ml
Latanoprost , Timolol Xalcom®
Pfizer
øjendråber, opløsning 5 mg/ml+50 mikrog/ml 3 x 2,5 ml
Pilocarpin , Timolol Fotil®
Santen
øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 5 ml
Pilocarpin , Timolol Fotil®
Santen
øjendråber, opløsning 40 + 5 mg/ml 5 ml
Pilocarpin , Timolol Fotil®
Santen
øjendråber, endosis 40 + 5 mg/ml 60 stk.
Tafluprost , Timolol Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 30 x 0,3 ml
Tafluprost , Timolol Taptiqom®
Santen
øjendråber, endosis 15 mikg/ml+5 mg/ml 90 x 0,3 ml
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml (2care4)
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml (EuroPharma)
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml (Orifarm)
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml (Paranova)
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml (EuroPharma)
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml (2care4)
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml (Abacus)
Timolol , Travoprost DuoTrav®
Novartis
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml (Orifarm)
Timolol , Travoprost Travoprost/Timolol "Stada"
STADA Nordic
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 2,5 ml
Timolol , Travoprost Travoprost/Timolol "Stada"
STADA Nordic
øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 3 x 2,5 ml
 
 
Gå til toppen af siden...