Vitaminer og mineraler (mature børn)

B02BA, B03A

Revideret: 15.07.2019

Sundhedsstyrelsens anbefalinger  

for vitaminer og jern til mature børn  

Jern 

Mature børn med fødselsvægt < 2.500 gram: 

Ca. 8 mg jern dgl. Fra 6-ugers-alderen til 6-måneders-alderen. Hvis barnet får mere end halvdelen af sin ernæring som modermælkserstatning, halveres jerndosis til 4 mg pr. dag eller evt. 8 mg hver anden dag. 

Vitamin D 

Fra 2 uger til 2 år. 10 mikrogram (400 IE) dgl. 

Se Vejledning til sundhedspersonale vedrørende vitamin- og jerntilskud til børn, Sundhedsstyrelsen, 

Jern

Jernmangel er den hyppigste mangelsygdom i de første leveår, og hyppigheden er højst i 1-2-års-alderen. Svær jernmangelanæmi kan medføre retarderet psykomotorisk udvikling. Børn fødes med store jerndepoter, der dækker behovet frem til 6-måneders-alderen. Selv om jernindholdet i modermælk er lavt, har nyfødte, normalvægtige børn ikke brug for ekstra jerntilskud, idet absorptionen er god. Fra 6-måneders-alderen anbefales det, at overgangskosten er jernholdig og indeholder kød og fisk. 

  • Til mature børn med en fødselsvægt 1.500-2.500 g anbefales et dagligt jerntilskud på 8 mg fra 6-ugers-alderen til 6-måneders-alderen.
  • For børn med fødselsvægt < 1.500 gram anbefales jerntilskud på 8 mg fra ca. udskrivelsen/beregnet termin til 12 måneders-alderen. Under indlæggelsen på neonatalafdelingen følges afdelingens anbefaling for jerntilskud.

 

Se Sundhedsstyrelsen: Ernæring til spædbørn og småbørn (176)


Frihandelsvarer (som derfor ikke er medtaget i medicin.dk): 

  • Jern dråber medic 20 mg/g (1,3 mg jern/dråbe), medic team
  • Danasan (1 mg jern/dråbe)

 

Vitamin D

Vitamin D-mangel hos spædbørn kan resultere i rakitis med knogledeformiteter, retarderet længdevækst og forsinket motorisk udvikling. Herhjemme ses det primært hos børn med anden etnisk baggrund end dansk, der ikke har fået tilskud. Indholdet af vitamin D i modermælk afhænger af moderens vitamin D-status, og niveauet er betydeligt lavere end i modermælkserstatning med tilsat vitamin D. Da der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for overdosering, tilråder man samme vitamin D-profylakse til spædbørn, uanset om de ammes eller får modermælkserstatning.
Sundhedsstyrelsen anbefaler et dagligt vitamin D-tilskud på 10 mikrogram (400 IE) = 5 dråber fra 2 uger til 2 år (176). Til børn med mørk hud, der ikke lige så effektivt danner D-vitamin ved eksposition i sollys, og hos børn som kommer fra kulturer, hvor man begrænser sol eksponering, tilrådes det at fortsætte tilskuddet i hele barndommen.
Ingen af de produkter, der findes på markedet, er registrerede specialiteter.
Anbefalingerne til præmature børn er angivet i afsnittet om præmature børn. 


Frihandelsvarer (som derfor ikke er medtaget i medicin.dk): 

  • APOVIT® D vitamin dråber 400 IE/5 dråber, Nycomed Danmark
  • D-vitamin dråber 400 IE/5 dråber, Skanderborg Apotek
  • D-vitamin dråber medic 400 IE/5 dråber, Medic Team
  • Multitabs D-vitamindråber 400 IE/5 dråber, Pfizer

 

Vitamin K

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle børn født til tiden og sene præmature inden for de første timer efter fødslen gives 1,0 mg phytomenadion intramuskulært. Derudover er der ikke behov for K-vitamintilskud, heller ikke til børn, der udelukkende ammes. De allermindste præmature nyfødte får ligeledes K-vitamin efter fødslen, hvor dosis er 0,5 mg til børn med gestationsalder (GA) < 28 uger og 1,0 mg til alle andre (3376). Det administreres ligeledes intramuskulært til præmature umiddelbart efter fødslen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 amp. a 0,2 ml   114,00
Phytomenadion (Vitamin K1) Konakion® Novum
Cheplapharm
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 amp. a 1 ml   22,80

Referencer

176. Sundhedsstyrelsen. Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale. 2019; , https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/ernaering-til-spaedboern-og-smaaboern---en-haandbog-for-sundhedspersonale (Lokaliseret 11. juli 2019)

 

3376. Dansk Pædiatrisk Selskab. Modtagelse og indledende behandling af immature børn født med GA op til 27+6. 2015; , http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejl_2015/Modtagelse_og_behandling_af_immature_boern251115.pdf (Lokaliseret 23. februar 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...