Glitazoner

A10BG

Revideret: 11.01.2016

Glitazoner (thiazolidinedioner) reducerer blodglucose ved at nedsætte insulinresistensen. Den glucosesænkende virkning indtræder langsomt med maksimal effekt på fastende blodglucose efter 6-8 uger. Virkningen er tilsyneladende bedst hos overvægtige, hvor der også ses gunstig påvirkning af den med insulinresistenssyndrom associerede dyslipidæmi.

Langtidseffekten, specielt mhp. forekomsten af sendiabetiske komplikationer eller død, er fortsat uafklaret. 

Anvendelsesområder

  • Type 2-diabetes og utilstrækkelig glykæmisk kontrol trods maksimalt tolereret dosis af metformin i monoterapi.
  • Monoterapi eller kombineret med metformin til overvægtige eller kombineret med sulfonylurinstof, hvis metformin ikke tåles eller er kontraindiceret eller kombineret med en DPP-IV-hæmmer eller kombineret med GLP-1-analog.
  • Trestofterapi kombineret med metformin og sulfonylurinstof hos patienter, som ikke accepterer insulinbehandling.
  • På grund af uklarhed om glitazonernes bivirkningsprofil anbefales disse kun med forbehold i særlige tilfælde, og deres placering i diabetesbehandlingen er uafklaret.

Forsigtighedsregler

Stofferne er kontraindicerede ved aktiv leversygdom, og leverenzymer bør kontrolleres forud for behandlingsstart.

Bivirkninger

Metaanalyser har vist øget risiko for blodprop i hjertet, apoplexi, hjertesvigt og død under behandling med rosiglitazon, mens dette ikke har været vist for pioglitazon. Rosiglitazon blev fjernet fra markedet i efteråret 2010. 

 

Glitazoner er forbundet med øget risiko for hjerteinsufficiens, ligesom der har været rapporteret øget frakturhyppighed hos  

kvinder. 

  

Den samlede bivirkningsprofil for glitazoner er endnu uafklaret. 

  

Aktuelt diskuteres det, om behandling med pioglitazon øger risikoen for blærecancer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Pioglitazon Actos®
Takeda Pharma
tabletter 15 mg 98 stk. (blister) (Paranova) 20,10
Pioglitazon Actos®
Takeda Pharma
tabletter 15 mg 98 stk. (blister) 21,43
Pioglitazon Actos®
Takeda Pharma
tabletter 30 mg 28 stk. (blister) 17,73
Pioglitazon Actos®
Takeda Pharma
tabletter 30 mg 98 stk. (blister) (Paranova) 16,22
Pioglitazon Actos®
Takeda Pharma
tabletter 30 mg 98 stk. (blister) 16,94
Pioglitazon Pioglitazone "Accord"
Accord
tabletter 15 mg 98 stk. (blister) 20,22
Pioglitazon Pioglitazone "Accord"
Accord
tabletter 30 mg 98 stk. (blister) 16,35
 
 
Gå til toppen af siden...