Non-nukleosid-RT-hæmmere (midler mod HIV)

J05AG

Revideret: 12.03.2018

Præparatvalg

Efavirenz og nevirapin gives som hovedregel sammen med to nukleosidanaloger, primært til patienter uden tidligere behandlingssvigt. 

 

Efavirenz er førstevalg, da effekten er bedst dokumenteret, selvom en stor klinisk kontrolleret sammenligning af de to stoffer ikke fandt sikker signifikant forskel. 

Hos nogle patienter vil man imidlertid helst undgå mulige efavirenz-associerede CNS-bivirkninger (psykiatrisk anamnese eller specielle erhverv), og her er nevirapin et udmærket alternativ. 

 

Resistensudvikling sker lettere mod denne gruppe end mod boostede proteasehæmmere, og sidstnævnte kan derfor med fordel anvendes til patienter, hvor der er mistanke om mangelfuld eller uregelmæssig medicinindtagelse. 

 

Etravirin gives overvejende til patienter med behandlingssvigt og kombineres med lægemidler fra andre stofgrupper efter individuel resistensundersøgelse. Men kan også anvendes til behandling af patienter, der har bivirkninger ved anden behandling. 

Etravirin kan noget afhængig af resistensmønstret anvendes til patienter, der har behandlingssvigt på andre non-nukleosid-RT-hæmmere, idet der ikke er fuld krydsresistens. 

 

Rilpivirin bliver brugt til patienter med lav virusmængde og intolerans over for de sædvanlige primært rekommanderede lægemidler. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

  • Efavirenz og nevirapin er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion.
  • Øvrige non-nukleosid-RT-hæmmere kan anvendes ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.
  • Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Alle præparater i denne gruppe kan give hududslæt, som specielt ved etravirin kan være alvorlig. 

Efavirenz giver bivirkninger fra CNS, som dog oftest forsvinder efter nogle ugers behandling. 

Nevirapin kan give leverpåvirkning. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Doravirin
Lamivudin
Tenofovirdisoproxil
Delstrigo
MSD
filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg 30 stk.  
Rilpivirin Edurant
Janssen
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   85,30
Efavirenz Efavirenz "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   39,00
Efavirenz Efavirenz "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   39,00
Efavirenz Efavirenz "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   49,01
Etravirin Intelence
Janssen
tabletter  100 mg 120 stk. (Paranova)   216,96
Etravirin Intelence
Janssen
tabletter  200 mg 60 stk.   134,64
Dolutegravir
Rilpivirin
Juluca
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter  50/25 mg 30 stk.  
Nevirapin Nevirapine "Teva B.V."
TEVA
depottabletter  400 mg 30 stk. (blister)   75,40
Doravirin Pifeltro
MSD
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk.  
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  50 mg 30 stk.   93,44
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  200 mg 90 stk.   81,81
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  200 mg 90 stk. (Abacus)   83,97
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk.   58,93
Efavirenz Stocrin®
MSD
oral opløsning  30 mg/ml 180 ml  
Nevirapin Viramune®
Boehringer Ingelheim
tabletter  200 mg 14 stk. (blister)   79,45
Nevirapin Viramune®
Boehringer Ingelheim
depottabletter  400 mg 30 stk. (blister)   77,61
 
 
Gå til toppen af siden...