Ipecacuanha

V03AB

Revideret: 11.11.2015
Redaktionen (Forfatter),

  

Ipecacuanha opløsning (Ipecavom syrup) er en ikke-markedsført antidot, som med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen kan rekvireres fra apotek/sygehusapotek. 

Anvendelsesområder

Gastro-intestinal dekontaminering ved risiko for betydende systemisk forgiftning, særlig hos børn efter indtagelse af toksiner, der ikke bindes til aktivt kul, og hvor anlæggelse af ventrikelsonde er risikabelt eller ikke kan lade sig gøre pga. barnets størrelse. Virker ved at fremprovokere opkastning. Bør ikke være rutinebehandling. Kul er førstevalg i de tilfælde, hvor giften kan bindes til kul, ventrikelaspiration ved livstruende forgiftninger, se Aktivt kul.
Ventrikelaspiration bruges ved indtagelse af store giftmængder. 

Kontraindikationer

Ubeskyttede luftveje. Forgiftninger med nedsat krampetærskel (fx opioider, central stimulantia eller tricykliske antidepressiva) samt tilstande med øget parasympatisk tonus eller tab af adrenerg tonus (fx beta-blokker- eller calciumantagonistforgiftning). 

 
 
Gå til toppen af siden...