GLP-1-analoger og DPP-IV-hæmmere

A10BH, A10BJ

Revideret: 21.03.2017

Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1) fremmer den glucosestimulerede insulinsekretion samtidig med, at glucagonfrisætningen hæmmes. Virkningen er kraftigere ved stigende blodglucoseværdier. Endvidere hæmmer GLP-1 ventrikeltømningshastigheden og reducerer appetit og fødeindtagelse. 

Liraglutid er vist at reducere mortaliteten af hjerte-karsygdom hos patienter med erkendt hjerte-karsygdom eller diabetisk nyresygdom. Liraglutid forsinker udviklingen af den diabetiske nyresygdom samt forværringen i den diabetiske nyresygdom.  

I kliniske studier med lixisenatid har effekten på det sammensatte endepunkt kardiovaskulære mortalitet, ikke dødelig AMI og apopleksia cerebri været neutral sammenlignet med placebo. 

 

Hos type 2-diabetikere er såvel sekretion som virkning af GLP-1 nedsat. Liraglutid er vist at reducere risikoen for en kardiovaskulær hændelse og mortalitet hos patienter med erkendt hjerte-karsygdom, eller som er i høj risiko for at udvikle hjerte-karsygdom, fx med diabetisk nyresygdom (albuminuri).
Der er udviklet en række GLP-1-analoger, indtil videre præparater til s.c. injektion 1-2 gange dgl. 

 

DPP-IV-hæmmere er orale antidiabetika, der potenserer virkningen af det endogent producerede GLP-1 ved at hæmme enzymet dipeptidyl-peptidase IV (DPP-IV), som nedbryder GLP-1. I kliniske studier har effeken på det sammensatte endepunkt kardiovaskulær mortalitet, ikke dødelig AMI og apopleksia cerebri været neutral sammenlignet med placebo. 

Anvendelsesområder

Både GLP-1-analoger og DPP-IV-hæmmere anvendes primært til type 2-diabetikere, hvor den umiddelbare kliniske gevinst synes at være en forbedret glykæmisk kontrol uden samtidig risiko for hypoglykæmi og vægtøgning. Faktisk synes stofferne at medføre et fald i legemsvægten. 

Det gælder specielt GLP-1-analogerne. 

Stofferne kan relativt enkelt kombineres med såvel insulin som allerede eksisterende orale antidiabetika. 


Hos overvægtige type 2-diabetikere, hvor tilfredsstillende behandlingsresultater ikke har kunnet opnås med livsstilsintervention og metformin, er det oplagt at overveje at kombinere metformin med en DPP-IV-hæmmer eller en GLP-1-analog - jf. DES/DSAM´s behandlingsvejledning. 

Hvis der hos den overvægtige patient også ønskes et vægttab, vil en GLP-1-analog ofte være at foretrække. DPP-IV-hæmmerne er vægtneutrale. GLP-1-analogerne har i sammenlignende studier med andre antidiabetika vist at være meget effektive til at regulere blodglucose.  

 

Kombinationen af basal insulin og en GLP-1-analog sammenlignet med insulin alene har vist sig effektiv i relation til at forbedre den glykæmiske kontrol uden vægtstigning, evt. med et samtidig vægttab. 

 
 
Gå til toppen af siden...