Midler til påvisning af bronkial hyperreaktivitet

V04CX

Revideret: 06.02.2018

Bronkial hyperreaktivitet kan påvises ved inhalation af histamin, metacholin, mannitol eller kold luft. Mannitol er det eneste registrerede middel til påvisning af bronkial hyperreaktivitet. Hyperreaktivitet taler for astma, og antages at afspejle den astmatiske luftvejsinflammation.
Normalt betragtes et fald i forceret ekspiratorisk volumen i 1 sekund (FEV1) på over 15% af den initiale værdi som et positiv testresultat for øget bronkial hyperreaktivitet. Testen har især værdi ved tvivl om astmadiagnosen hos en patient med normal eller kun ganske let nedsat lungefunktion, men den kan ikke anvendes i differentialdiagnosen mellem KOL og astma hos patienter med FEV1 ≤ 70% af forventet værdi. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Mannitol Osmohale®
Nigaard
inhalationspulver, kapsler   1 sæt.  
 
 
Gå til toppen af siden...