Nukleosid/nukleotid- og non-nukleosid-RT-hæmmere i komb.

J05AR

Revideret: 16.03.2017

Præparatvalg

Der findes et kombinationspræparat, som indeholder både non-nukleosid-RT-hæmmeren efavirenz og nukleosid/nukleotid-RT-hæmmerne emtricitabin og tenofovir. Derudover findes to præparaer, der indeholder rilpivirin, emtricitabin og tenofovir, sidstnævnte enten i form af tenofovirdisoproxilfumarat eller tenofoviralafenamid. 

 

Det efavirenzholdige præparat bør foretrækkes på grund af bedre antiviral effekt og større erfaringsgrundlag. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

  • Kombinationen efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
  • Øvrige nukleosid/nukleotid- og non-nukleosid-RT-hæmmere i kombination kan anvendes ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.
  • Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Efavirenz , Emtricitabin , Tenofovirdisoproxil Atripla®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 200 + 245 + 600 mg 30 stk.
Emtricitabin , Rilpivirin , Tenofovirdisoproxil Eviplera
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 200+25+245 mg 30 stk.
Emtricitabin , Rilpivirin , Tenofoviralafenamid Odefsey
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 200 mg+25 mg+25 mg 30 stk.
 
 
Gå til toppen af siden...