Midler mod apnø hos præmature børn

N06B

Revideret: 17.01.2017

Centralt betinget apnø er hyppigt forekommende hos for tidligt fødte børn specielt ved gestationsalder under 30 uger pga. umodent respirationscenter

 

Symptomer

Præmature børn kan have enkeltstående - eller ophobede apnøtilfælde med hypercapni, bradykardi og respirationsstop til følge, afhængig af alder og almen tilstand. 

 

Andre årsager end cerebral umodenhed hos det meget for tidligt fødte barn bør altid udelukkes. 

Behandlingsvejledning

Initial behandling af et barn med apnø er sikring af frie luftveje, stimulation via massage af fødder, ryg og maskeventilation, hvis nødvendigt. 

Ved udelukkelse af anden genese end primær CNS-udløst apnø loades med caffeincitrat intravenøst, se præparatbeskrivelse. 

 

Supplerende behandling med vedligeholdelses-caffincitrat oralt (Peyona® 20 mg/ml), CPAP, doxapram og/eller respiratorbehandling kan blive nødvendig

 

Er der tale om anden genese til apnøerne, rettes behandling mod denne. 

Farmakodynamik

Caffein virker primært som et CNS-stimulerende middel. Dette er grundlaget for caffeins virkning i præmatur-betinget apnø, for hvilket der har været foreslået adskillige virkningsmekanismer, herunder

  • stimulering af åndedrætscentret
  • øget minutventilation
  • nedsat grænse for hyperkapni
  • øget respons på hyperkapni
  • øget tonus i skeletmuskulaturen
  • nedsat diafragmatisk træthed
  • øget metabolisme
  • øget iltforbrug.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Caffein Peyona®
Chiesi
infusionsvæske eller oral opløsning  20 mg/ml 10 x 1 ml   4.109,70

Referencer

2368. Martin RJ, Wilson CG. Apnea of prematurity. Compr Physiol. 2012; 2(4):2923-31, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23720269 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
2369. Henderson-Smart DJ, De Paoli AG. Methylxanthine treatment for apnoea in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 12:CD000140, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21154343 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
2370. Taha D, Kirkby S, Nawab U et al. Early caffeine therapy for prevention of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014; 27(16):1698-702, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24479608 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...