Intermediært virkende insulin

A10AC

Revideret: 21.03.2017

Maksimal virkning indtræder 4-12 timer efter subkutan injektion. Findes som suspensioner af amorf eller krystallinsk insulin eller blandinger heraf. 

Patientsikkerhed

Insuliner er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende kontrol af patientens blodsukker inden medicingivningen
  • Forvekslinger af de forskellige typer af antidiabetika (korttids-/langtidsvirkende)
  • Fejl ved behandling omkring operationer og/eller flydende ernæring
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Isophaninsulin (humant) Humulin® NPH
Eli Lilly
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml 10,63
Isophaninsulin (humant) Humulin® NPH
Eli Lilly
injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml 10 ml 6,53
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml 11,22
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 11,09
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml (Paranova) 11,06
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml 10,80
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml (Orifarm) 10,86
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml (Paranova) 10,86
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml 5 x 3 ml 9,08
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml 5 x 3 ml (Paranova) 9,04
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml 1 x 10 ml 6,88
 
 
Gå til toppen af siden...