Intermediært virkende insulin

A10AC

Revideret: 07.06.2018

Maksimal virkning indtræder 4-12 timer efter subkutan injektion. Findes som suspensioner af amorf eller krystallinsk insulin eller blandinger heraf. 

Patientsikkerhed

Insuliner er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende kontrol af patientens blodsukker inden medicinindgivelsen
  • Forvekslinger af de forskellige typer af insuliner (korttids-/langtidsvirkende)
  • Fejl ved behandling omkring operationer og/eller flydende ernæring
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

 

 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper, der ofte er involverede i utilsigtede hændelser. Hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor det bliver set: Syv lægemiddelgrupper kræver særligt fokus.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Isophaninsulin (humant) Humulin® NPH
Eli Lilly
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml  (KwikPen) 10,63
Isophaninsulin (humant) Humulin® NPH
Eli Lilly
injektionsvæske, susp. i hætteglas  100 IE/ml 10 ml   6,53
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml  (InnoLet®) 11,22
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml (Orifarm)   10,93
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml (Paranova)   10,92
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml  (FlexPen®) 10,91
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml (Orifarm)  (FlexPen®) 10,83
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen  100 IE/ml 5 x 3 ml (Paranova)   10,56
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i cylinderamp.  100 IE/ml 5 x 3 ml  (Penfill®) 9,08
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i cylinderamp.  100 IE/ml 5 x 3 ml (Paranova)   9,05
Isophaninsulin (humant) Insulatard®
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i hætteglas  100 IE/ml 1 x 10 ml   6,88
 
 
Gå til toppen af siden...