Kombination af hurtigt og intermediært virkende insulin

A10AD

Revideret: 21.03.2017
Kombinationspræparater, hvor et intermediært virkende insulinpræparat er suspenderet i en hurtigt virkende insulinopløsning. Anvendes, hvor en hurtig virkning ønskes kombineret med en protraheret virkning.

Patientsikkerhed

Insuliner er ofte involverede i utilsigtede medicineringshændelser bl.a. på grund af: 

  • Manglende kontrol af patientens blodsukker inden medicingivningen
  • Forvekslinger af de forskellige typer af antidiabetika (korttids-/langtidsvirkende)
  • Fejl ved behandling omkring operationer og/eller flydende ernæring
  • Ændringer i behandlingsregime
  • Mangelfuld overlevering af ændringer til primærsektor
  • Manglende dobbeltkontrol ved administration

 

Under de enkelte præparater findes et patientsikkerhedsfelt med korte beskrivelser af de mest almindelige alvorlige fejl.  

Ønsker du yderligere information, kan du læse mere om: 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Insulin (humant) , Isophaninsulin (humant) Mixtard® 30
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i pen 100 IE/ml 5 x 3 ml 11,22
Insulin (humant) , Isophaninsulin (humant) Mixtard® 30
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i cylinderamp. 100 IE/ml 5 x 3 ml 9,05
Insulin (humant) , Isophaninsulin (humant) Mixtard® 30
Novo Nordisk
injektionsvæske, susp. i hætteglas 100 IE/ml 1 htgl. a 10 ml 6,81
 
 
Gå til toppen af siden...