Gå til toppen af siden...
>medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Hydroxyethylstivelse (plasmasubstitutter)

B05AA07

Revideret: 12.12.2014
» Anders Perner (Forfatter), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
» Birgitte Brandstrup (Referent), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
Hydroxyethylstivelse (HES) består af polysaccharider.
Lægemidlet findes i en 6% og en 10% opløsning, der er beregnet til plasmasubstitution. Ved infusion af 6% opløsningen fås en ekspansion af plasmavolumenet, der svarer til det infunderede volumen. Derimod øger 10% opløsningen plasmavolumenet mere end den infunderede mængde, idet et øget kolloidosmotisk tryk i blodbanen mobiliserer væske fra det interstitielle og intracellulære rum til karbanen. Ved ændringer i kapillærernes permeabilitetsforhold, som typisk ses ved shocktilstande, vil den volumenekspanderende effekt af hydroxyethylstivelse være lige så usikker som andre plasmasubstitutter.

Farmakokinetik

Udskillelsesforholdene afhænger af de enkelte polymeres molekylvægt, men kan variere imellem præparaterne. Hydroxyethylstivelse elimineres både enzymatisk (α-amylase) og ved glomerulær filtration. Efter intravenøs infusion udskilles ca. 20% af dosis i løbet af 2 timer ved glomerulær filtration (den lav-molekylære del). Den mere høj-molekylære del hydrolyseres langsomt af plasma-amylase til mindre fraktioner, som udskilles gennem nyrerne. Efter ca. 3 timer findes ca. 50% af den infunderede kolloidmængde intravaskulært. Ca. 50% af den indgivne dosis optages i kroppen, og eliminationen herfra er dårligt beskrevet, især hos kritisk syge patienter (1892)

Anvendelsesområder

  • Plasmasubstitution ved akut blod- eller plasmatab, når krystalloider alene ikke vurderes at være tilstrækkelige.
  • Til patienter, som af fx religiøse grunde ikke ønsker plasmasubstitut, der er fremstillet af blod.

  

Bemærk: 

  • Pga. manglende langtidsdata for sikkerheden ved anvendelse af hydroxyethylstivelse til traumepatienter og under operation, bør de forventede fordele ved behandlingen for den enkelte patient nøje vejes op mod denne usikkerhed, og andre mulige behandlinger bør overvejes.

Kontraindikationer

  • Kritisk syge patienter, herunder patienter med sepsis eller brandsår
  • Manifest hjerteinsufficiens
  • Patienter med nedsat nyrefunktion, herunder dialysepatienter
  • Nyresvigt med oliguri eller anuri
  • Stærkt nedsat leverfunktion
  • Svære koagulationsforstyrrelser.

Bivirkninger

Hyppigheden af anafylaktiske reaktioner er 1/100.000, og lette reaktioner 1/10.000. Svære reaktioner er også set ved førstegangsbehandling med hydroxyethylstivelse. 
Som ved alle infusionsvæsker bør der ved latent eller manifest hjerteinsufficiens tages hensyn til risikoen for at overbelaste kredsløbet. 
Hudkløe ses, og i sjældne tilfælde er denne terapiresistent og varer uger til måneder. Forhøjet plasma-amylase. 
Hydroxyethylstivelse medførere koagulationsforstyrrelser og øger risikoen for blødning og anvendelse af blodprodukter. 
Hydroxyethylstivelse øger risikoen for dialysekrævende nyresvigt hos kritisk syge patienter. 

Præparater

IndholdsstofNavnFirmanavnDispform og styrkePakningPris DDD
Calciumchlorid , Hydroxyethylstivelse , Kaliumchlorid , Magnesiumchlorid , Natriumacetat , Natriumchlorid , Æblesyre Tetraspan B. Braun Medical infusionsvæske, opløsning 60 mg/ml 20 x 500 ml
Hydroxyethylstivelse , Natriumchlorid Venofundin B. Braun Medical infusionsvæske 60 mg/ml 20 x 500 ml
Hydroxyethylstivelse , Kaliumchlorid , Magnesiumchlorid , Natriumacetat , Natriumchlorid Volulyte® Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning 6 % 20 x 500 ml
Hydroxyethylstivelse , Natriumchlorid Voluven® Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning 60 mg/ml 20 x 500 ml Freeflex
 

Referencer

1892. Bellmann R, Feistritzer C, Wiedermann CJ. Effect of molecular weight and substitution on tissue uptake of hydroxyethyl starch: a meta-analysis of clinical studies. Clin Pharmacokinet. 2012; 51:225-36