Osmotisk virkende diuretika

B05BC

Revideret: 08.03.2018
Mannitol filtreres i glomeruli uden efterfølgende reabsorption i tubuli. Derved øges diuresen gennem en osmotisk effekt.

Anvendelsesområder

Intravenøs indgift af mannitolopløsninger kan forbigående nedsætte det intrakranielle tryk, som et alternativ til hypertont saltvand, men dette bliver ikke rekommanderet i behandlingen af hovedtraume patienter i DK (3401). Mannitol kan nedsætte det intraokulære tryk. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Mannitol er kontraindiceret ved svær nyresygdom, dvs. stærkt nedsat nyrefunktion. 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Kontraindikationer

  • Svær hjerteinsufficiens
  • Svær lungestase
  • Lungeødem
  • Ødem i forbindelse med øget kapillær permeabilitet
  • Anuri
  • Svær dehydrering
  • Aktiv intrakraniel blødning
  • Nedsat lever - og/eller nyrefunktion (se ovenfor).

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Mannitol Mannitol "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning  150 mg/ml 20 x 500 ml (Freeflex)  

Referencer

3401 Dansk Neurokirurgisk Selskab og DASAIM Algoritme for behandling af svært TBI hos voksne DASAIM 2017 http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/11/TBI-flow-chart-2017.pdf

 
 
 
Gå til toppen af siden...