Osmotisk virkende diuretika

B05BC

Revideret: 06.02.2017
Mannitol filtreres i glomeruli uden efterfølgende reabsorption i tubuli. Derved øges diuresen gennem en osmotisk effekt.

Anvendelsesområder

Intravenøs indgift af mannitolopløsninger kan forbigående nedsætte det intrakranielle tryk, som et alternativ til hypertont saltvand (3023), men dette bliver ikke rekommanderet i behandlingen af hovedtraume patienter i de opdaterede internationale guidelines grundet lav grad af evidens(3024). Mannitol kan også nedsætte det intraokulære tryk. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Mannitol er kontraindiceret ved svær nyresygdom, dvs. stærkt nedsat nyrefunktion. 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Kontraindikationer

  • Svær hjerteinsufficiens
  • Svær lungestase
  • Lungeødem
  • Ødem i forbindelse med øget kapillær permeabilitet
  • Anuri
  • Svær dehydrering
  • Aktiv intrakraniel blødning
  • Nedsat lever - og/eller nyrefunktion (se ovenfor).

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Mannitol Mannitol "Fresenius Kabi"
Fresenius Kabi
infusionsvæske, opløsning  150 mg/ml 20 x 500 ml (Freeflex)  

Referencer

3023. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensív Medicin. Rekommandation for anæstesiologisk behandling af patienter med akut hovedtraume og behov for ekstrakraniel kirurgi. 2014; , http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2014/02/RekommandationForAnaestesiologiskBehandlingAfPttMedAkutHovedtraume11.pdf (Lokaliseret 6. februar 2017)
 
3024. Brain Trauma Foundation. Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury. 3. Hyperosmolar Therapy. 2016; 4th edition, https://braintrauma.org/guidelines/guidelines-for-the-management-of-severe-tbi-4th-ed#/:guideline/3-hyperosmolar-therapy (Lokaliseret 14. juni 2017)
 
 
 
Gå til toppen af siden...