Metabolisk acidose (ændringer i syre-basebalancen)

A02AH, B05BB, B05XA

Revideret: 09.03.2017

Ætiologi 

Metabolisk acidose kan skyldes: 

  • Endogen syreproduktion (lactatacidose ved kredsløbssvigt, ekscessivt muskelarbejde eller B-vitaminmangel, ketoacidose ved diabetes, alkoholisme og sult).
  • Nedsat renal ekskretion af brintioner eller chlorid (nyrelidelser).
  • Nedsat hepatisk omdannelse af lactat (leversvigt).
  • Tab af hydrogencarbonat (mave-tarm- og nyrelidelse).
  • Intoksikation (salicylsyre, methanol, ethylenglycol, metformin). Excessiv indgift af chlorid, fx i form af isotonisk natriumchlorid-opløsning (hyperchloræmisk acidose).

Diagnose 

Nedsat plasma-hydrogencarbonat, negativ base-excess, nedsat pH, forhøjet plasma-lactat, forhøjet plasma-chlorid i forhold til plasma-natrium og evt. kompensatorisk lavt pCO2 er typiske fund.  

Behandling 

Rettes mod grundlidelsen og afhænger af acidosens type og grad.
Tilførsel af basiske infusionsvæsker er især aktuel ved hyperchloræmisk acidose (hydrogencarbonat tabt og erstattet med chlorid). Ved diabetisk koma eller lactatacidose anvendes hydrogencarbonatholdige væsker kun, hvis acidosen i sig selv er livstruende. 

Anvendelsesområder

Natriumhydrogencarbonat
Basiske infusionsvæsker
 

Anvendes ved tilstande med svær metabolisk acidose, hvor behandling af grundlidelsen ikke medfører normalisering af syre-baseforstyrrelsen. Dette er især aktuelt ved nyrelidelser og tab af hydrogencarbonat fra mave-tarmkanalen. Bruges også ved behandling af forgiftninger med salicylsyre, methanol, tricykliske antidepressiva og barbitursyrederivater. Kan i livstruende tilfælde anvendes som supplerende behandling ved ketoacidose eller lactatacidose. Alkalinisering af urinen kan øge den renale udskillelse ved forgiftning med phenobarbital og salicylsyre. 
Tabletter 

Kan anvendes ved lettere former for acidose, som typisk ses ved kroniske nyrelidelser (især interstitielle nefropatier, renal tubulær acidose) og kroniske gastro-intestinale tab. 

Doseringsforslag

Ved akut korrektion af svær metabolisk acidose er målet at øge pHa > 7,25. Teoretisk kan base-excess anvendes til at beregne basedeficit. Er base-excess fx 20 mmol, og skønnes ECV til 15 liter, er deficit ca. 300 mmol i ECV. Hertil skal lægges et tilsvarende deficit i ICV. I praksis gives som regel 100 mmol natriumhydrogencarbonat, enten som isotonisk opløsning indeholdende 166 mmol hydrogencarbonat pr. liter eller i en koncentreret opløsning, som indeholder 1 mmol/ml. Hydrogencarbonattabletter indeholder 12 mmol/g og doseres typisk med 0,5-1 g 3 gange daglig, afhængig af plasmakoncentration af hydrogencarbonat. 

Bivirkninger

Overhydrering ved indgift af stor mængde (væske og natrium) og efterfølgende lungeødem eller perifert ødem.
Hypernatriæmi kan blive udtalt.
Overkorrektion med udvikling af metabolisk alkalose

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Calciumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 250 ml
Calciumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 500 ml
Calciumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Kaliumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 250 ml
Kaliumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 500 ml
Kaliumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Magnesiumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 250 ml
Magnesiumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 500 ml
Magnesiumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Natriumacetat Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 250 ml
Natriumacetat Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 500 ml
Natriumacetat Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Natriumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 250 ml
Natriumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 500 ml
Natriumchlorid Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Æblesyre Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 250 ml
Æblesyre Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 500 ml
Æblesyre Ringerfundin®
B. Braun Medical
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Kaliumchlorid Plasmalyte
Baxter
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Magnesiumchlorid Plasmalyte
Baxter
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Natriumacetat Plasmalyte
Baxter
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Natriumchlorid Plasmalyte
Baxter
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Natriumgluconat Plasmalyte
Baxter
infusionsvæske, opløsning 10 x 1000 ml
Natriumhydrogencarbonat Natriumbikarbonat "SAD"
SAD
enterotabletter 500 mg 100 stk
Natriumhydrogencarbonat Natriumbikarbonat "SAD"
SAD
enterotabletter 500 mg 100 stk x10
Natriumhydrogencarbonat Natriumbikarbonat "SAD"
SAD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 10 ml amp
Natriumhydrogencarbonat Natriumbikarbonat "SAD"
SAD
konc. til infusionsvæske, opl. 1 mmol/ml 10 ml amp x10
 
 
Gå til toppen af siden...