Monobactamer (β-lactamantibiotika)

J01DF

Revideret: 16.07.2019

Aztreonam er det eneste monobactam, som er markedsført i Danmark. Findes dog kun som inhalationspræparat. 

Anvendelsesområder

Inhalationspræparatet kan finde anvendelse til behandling af kronisk lungeinfektion forårsaget af Pseudomonas aeruginosa hos voksne med cystisk fibrose. 

Farmakodynamik

Se Virkemåde (antibiotika til systemisk brug)

Mikrobiologisk virkningsspektrum 

Aztreonam er et smalspektret antibiotikum, der virker på gramnegative bakterier, men ikke på grampositive bakterier og anaerobe bakterier. MIC for de fleste Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis og Salmonella spp.) er ca. 0,2 mikrogram/ml eller lavere. For Enterobacter spp., Citrobacter spp. og Pseudomonas spp. er MIC noget højere (15 mikrogram/ml eller mere). Ved infektioner, der er forårsaget af disse bakterier, tilrådes samtidig behandling med aminoglykosider, hvilket ofte resulterer i synergistisk virkning.  

Aztreonam er ikke aktivt over for ESBL (extended spectrum β-lactamase) producerende bakterier. Over for Neisseria spp. og Haemophilus spp. er MIC ca. 0,2 mikrogram/ml - også hos β-lactamasedannende stammer. Alle grampositive bakterier, anaerobe bakterier og Acinetobacter spp. er resistente. 

Farmakokinetik

Det passerer næsten ikke den intakte blod-hjernebarriere og kun i begrænset omfang ved inflammerede meninges (2-3 mikrogram/ml spinalvæske ved meningitis). Aztreonam passerer placenta, men udskilles kun i ringe mængde med modermælken (maksimalt 0,5 mg/døgn). Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne. En mindre mængde udskilles som inaktive metabolitter og via galden, hvor koncentrationen er omtrent den samme som blodkoncentrationen. I urinen er koncentrationen mere end 1.000 mikrogram/ml.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk.   1.159,89
 
 
Gå til toppen af siden...