Non-nukleosid-RT-hæmmere (midler mod HIV)

J05AG

Revideret: 27.03.2019

Præparatvalg

Efavirenz, nevirapin, rilpivirin og doravirin gives som hovedregel sammen med to nukleosidanaloger, primært til patienter uden tidligere behandlingssvigt. Rilpivirin kan også gives sammen med integrasehæmmeren dolutegravir. 

 

Efavirenz eller doravirin er førstevalg, da effekten er bedst dokumenteret. Patienter begynder ikke nevirapinbehandling længere da behandlingen i dag initieres ved højt CD4-tal, hvilket giver stor risiko for bivirkninger. Rilpivirin er ikke førstevalg på grund en risiko for resistensudvikling ved høj mængde virus, samt et krav om samtidig indtagelse af et måltid; men præparatet er særdeles veltolereret. 

 

Hos nogle patienter vil man imidlertid helst undgå mulige efavirenz-associerede CNS-bivirkninger (psykiatrisk anamnese eller specielle erhverv). 

 

Etravirin gives overvejende til patienter med behandlingssvigt og kombineres med lægemidler fra andre stofgrupper efter individuel resistensundersøgelse. Men kan også anvendes til behandling af patienter, der har bivirkninger ved anden behandling. 

Etravirin kan noget afhængig af resistensmønstret anvendes til patienter, der har behandlingssvigt på andre non-nukleosid-RT-hæmmere, idet der ikke er fuld krydsresistens. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

  • Efavirenz og nevirapin er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion.
  • Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Alle præparater i denne gruppe kan give hududslæt, som specielt ved etravirin kan være alvorlig. 

Efavirenz giver bivirkninger fra CNS, som dog oftest forsvinder efter nogle ugers behandling. 

Nevirapin kan give leverpåvirkning. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Doravirin
Lamivudin
Tenofovirdisoproxil
Delstrigo
MSD
filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg 30 stk.  
Rilpivirin Edurant
Janssen
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   85,30
Efavirenz Efavirenz "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   39,00
Efavirenz Efavirenz "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   39,00
Efavirenz Efavirenz "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   49,01
Etravirin Intelence
Janssen
tabletter  100 mg 120 stk. (Paranova)  
Etravirin Intelence
Janssen
tabletter  200 mg 60 stk.   134,64
Dolutegravir
Rilpivirin
Juluca
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter  50/25 mg 30 stk.  
Nevirapin Nevirapine "Teva B.V."
TEVA
depottabletter  400 mg 30 stk. (blister)   75,40
Doravirin Pifeltro
MSD
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk.  
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  50 mg 30 stk.   93,44
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  200 mg 90 stk.   81,81
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  200 mg 90 stk. (Abacus)   83,97
Efavirenz Stocrin®
MSD
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk.   58,93
Nevirapin Viramune®
Boehringer Ingelheim
tabletter  200 mg 14 stk. (blister)   79,45
Nevirapin Viramune®
Boehringer Ingelheim
depottabletter  400 mg 30 stk. (blister)   77,61
 
 
Gå til toppen af siden...