Nukleosid/nukleotid- og non-nukleosid-RT-hæmmere i komb.

J05AR

Revideret: 27.03.2019

Præparatvalg

Der findes et kombinationspræparat, som indeholder både emtricitabin og tenofovir disoproxilfumarat og et der indeholder non-nukleosid-RT-hæmmeren doravirin og nukleosid/nukleotid-RT-hæmmerne tenofovir disoproxilfumarat og lamivudin. Derudover findes to præparater, der indeholder rilpivirin, emtricitabin og tenofovir, sidstnævnte enten i form af tenofovireller tenofoviralafenamid. 

 

Det efavirenz holdige præparat bør foretrækkes forhold til de rilpivirinholdige på grund af bedre antiviral effekt. Det doravirinholdige præparat har færre bivirkninger end det efavirenzholdige og ligeså god antiviral effekt; men den kliniske erfaring med doravirin er yderst begrænset. Efavirenz er kontraindiceret hos patienter med aktuel eller tidligere psykiatrisk sygdom. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

  • Kombinationen efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxil er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
  • Øvrige nukleosid/nukleotid- og non-nukleosid-RT-hæmmere i kombination kan anvendes ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.
  • Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Efavirenz
Emtricitabin
Tenofovirdisoproxil
Atripla®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  200 + 245 + 600 mg 30 stk. (Orifarm)  
Efavirenz
Emtricitabin
Tenofovirdisoproxil
Atripla®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  200 + 245 + 600 mg 30 stk.  
Doravirin
Lamivudin
Tenofovirdisoproxil
Delstrigo
MSD
filmovertrukne tabletter  100mg/300mg/245mg 30 stk.  
Efavirenz
Emtricitabin
Tenofovirdisoproxil
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan
Mylan
filmovertrukne tabletter  600 mg+200 mg+245 mg 30 stk.  
Emtricitabin
Rilpivirin
Tenofovirdisoproxil
Eviplera
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg 30 stk.  
Emtricitabin
Rilpivirin
Tenofovirdisoproxil
Eviplera
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg 30 stk. (Abacus)  
Emtricitabin
Rilpivirin
Tenofovirdisoproxil
Eviplera
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  200+25+245 mg 30 stk. (Orifarm)  
Emtricitabin
Rilpivirin
Tenofoviralafenamid
Odefsey
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter  200 mg+25 mg+25 mg 30 stk.  
Efavirenz
Emtricitabin
Tenofovirdisoproxil
Padviram
Sandoz
filmovertrukne tabletter  600+200+245 mg 30 stk.  
 
 
Gå til toppen af siden...