Midler mod transthyretin familiær amyloid polyneuropati (TTR-FAP)

N07XX

Revideret: 30.07.2019

Transthyretin familiær amyloid polyneuropati (TTR-FAP) er en sjælden autosomal dominant neurodegenerativ sygdom med en progressiv, aksonal degenerativ neuropati karakteriseret ved tab af følesans og motorisk og autonom funktionshæmning. Sygdommen resulterer også i hjerte-og nyreinsufficiens.  

Sygdommen skyldes mutationer i genet, der styrer produktionen af transthyretin (TTR). Mutationen gør, at TTR omdannes og aflejrer sig som amyloidfibriller. Omdannelsen af transthyretin-tetramer til monomerer er det hastighedsbegrænsende trin i patogenesen af TTR-FAP. De foldede monomerer undergår delvis denaturering for at danne alternativt foldede monomer-amyloidogene mellemprodukter. Disse mellemprodukter fejldannes derefter til opløselige oligomer, profilamenter, filamenter og amyloidfibriller.  

 

TTR dannes i leveren og hidtil har behandlingen været levertransplantation, hvilket hæmmer dannelsen af TTR og progressionen af polyneuropati, mens hjerte-og øjensygdom ikke påvirkes.  

Behandlingsvejledning

Medicinsk behandling 

Patisiran er en dobbelt-strenget lille interfererende ribonukleinsyre (siRNA), som er specifikt rettet mod en genetisk bevaret sekvens i den 3´utranslaterede region af alle muterede og vildtype TTR mRNA. Herved nedbrydes TTR mRNA i leveren, hvilket reducerer TTR protein i serum. Gennemsnitligt reduceres serum-TTR med cirka 80% inden for 10-14 dage efter indgivelse af patisiran. Patisiran indgives i lipidnanopartikler, hvilket øger optagelsen i hepatocytter. Hjælpestofferne giver dog også anledning til infusionsrelaterede reaktioner, som forebygges med kortikosteroid, histamin receptorantagonister og paracetamol. 

Tafamidis binder sig inaktivt til de 2 thyroksin-bindingssteder på den naturlige tetrameriske form af transthyretin og forhindrer derved adskillelsen til monomerer. Denne hæmning af transthyretin-tetramer-adskillelsen danner grundlaget for anvendelse af tafamidis til at nedsætte sygdomsudviklingen. Der er størst effekt på polyneuropatien af tafamidis ved tidlig start på behandlingen.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Patisiran Onpattro
Alnylam
konc. til infusionsvæske, opl.  2 mg/ml 5 ml  
Tafamidis Vyndaqel
Pfizer
bløde kapsler  20 mg 30 stk. (blister)   3.622,48

Referencer

3647. Plante-Bordeneuve V. Transthyretin familial amyloid polyneuropathy: an update. J Neurol. 2018; 265(4):976-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29249054 (Lokaliseret 6. juni 2018)
 
 
 
Gå til toppen af siden...